November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

МИМОВІЛЬНЕ ЗІЗНАННЯ СКУ | UWC INVOLUNTARY CONFESSION

2 min read

УКР | ENG

МИМОВІЛЬНЕ ЗІЗНАННЯ СКУ

У СКУ зізналися, що має місце «розпилювання» зібраних пожертв, і пообіцяли більше такого не робити. Очевидно, завершилося накопичення капіталу.

Інакше чим обумовлене застереження СКУ, взяте нами в червону рамочку? Мабуть, є загроза «розпилювання» акумульованих коштів, і ми знаємо, від кого ця загроза виходить.

Замість запевнення (обіцяної гарантії) хотілося б бачити публічні звіти про використання пожертв, як того вимагає законодавство США чи тієї ж Канади.

Варто також оприлюднити й імена тих, кого запідозрюють у «розпилюванні» пожертв. СКУ імена цих людей знає. «Розпилювання» відбуваються за згодою сторін, тоді як крадуть зазвичай стиха…

* * *

UWC INVOLUNTARY CONFESSION

The UWC admitted that there was “despoliation” of collected donations, and promised not to do this again. Obviously, capital accumulation has ended.

Otherwise, what is the reason for the provision of the UWC, taken by us in the red frame? Apparently, there is a threat of “despoliation” of the collected funds, and we know who this threat comes from.

Instead of an assurance (promised guarantee), we would like to see public reports on the use of donations, as required by US or Canadian law.

It is also worth making public the names of those who are suspected of donations “despoliation”. The UWC knows the names of these people. “despoliation” occurs by consent of the parties, while stealing remains very intimate…


Від УСІМ | From UWIN:

Із сказаного вище випливає, чому СКУ і його лідери практично всю свою увагу зосереджують на збиранні пожертв — їм затишніше там, де відбувається обіг грошей, — і дуже мало уваги приділяють немонетарним видам діяльності (або й зовсім нехтують ними) — організації масових протестів та маніфестацій на підтримку України по всьому світу та підтримці серйозних ефективних звернень, як наше Звернення, бо на цих заходах і зверненнях руки не нагрієш.

Ще раз пропонуємо втілити в життя заклик СКУ під номером 2 через участі в поширенні нашого Звернення (див. нижче).

* * *

From the above, it follows why the UWC and its leaders focus almost all of their attention on collecting donations — they are more comfortable where money circulates, — and pay very little attention to non-monetary activities (or completely neglect them) — organizing mass protests and demonstrations in support of Ukraine all over the world and support for serious and effective appeals, like our Appeal, because you can’t warm your hands at these events and appeals.

Once again, we offer to implement the UWC call under number 2 by participating in sharing our Appeal (see below).


Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE


Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.