February 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

KYÏV SHOULD BETTER SUPPORT ITS HEROIC ARMY & MR. YERMAK SHOULD RESIGN | КИЇВ МАЄ КРАЩЕ ПІДТРИМУВАТИ СВОЮ ГЕРОЇЧНУ АРМІЮ, А ПАН ЄРМАК МАЄ ЗРЕЗИҐНУВАТИ

3 min read

ENG | УКР

KYÏV SHOULD BETTER SUPPORT ITS HEROIC ARMY & MR. YERMAK SHOULD RESIGN

Congresswoman Victoria Spartz issued another Statement on July 11, 2022 (See: Press Release):

Washington, D.C. – We often say that freedom is not free, but how often do we think about what freedom really means? Growing up under a dictatorship, I place significant value on those who are willing to risk their lives for freedom. That is why our military and veterans will always be my number one priority.

I have visited my native Ukraine six times since Russia’s invasion began to gain a better understanding of the situation on the ground – from Lviv in the west, to Chernihiv in the north, to the front in the east, and to the ports of Odessa in the south – each time meeting with Ukrainian people and fighters in the trenches. I was inspired by the resolve and strength of the Ukrainian Armed Forces – they will never surrender. 

Although, I was disappointed to learn that instead of recognizing its military and launching an all-country effort to support it, Kyiv, with Andriy Yermak effectively at the helm, is playing politics. Also, Kyiv seems to have money for reconstruction efforts for nonessential infrastructure, but no money to support soldiers, like the long-promised housing for 2014 Anti-Terrorist Operation fighters from the occupied territories.

Unfortunately, instead of addressing the concerns I raised last week, Mr. Yermak has launched a smear campaign against me. Many Americans and Europeans have had serious concerns with Mr. Yermak for a while. If Mr. Yermak was a statesman, as someone with an already questionable reputation, he would have resigned this winter after assuring the Ukrainian leadership that no attack by Russia was going to happen, which reduced Ukraine’s preparedness. However, it is never too late to do the right thing.

Since I outlined my concerns, I have been accused by Mr. Yermak’s puppets of raising this issue for political benefit. Only those who do not understand American general election politics could make such a claim. There is no political benefit from this, but it is the right thing to do. After trying to resolve this issue internally for some time, I am raising it publicly out of major concern.

Moreover, some have suggested that added oversight could delay the supply of weapons to the Ukrainian military. On the contrary, the current lack of oversight is a contributing factor to the delays, and proper oversight and logistics will only increase speed and efficiency.

Congress and the American people are united behind Ukraine in opposing Putin’s brutality. With our help, Ukraine will prevail.

* * *

КИЇВ МАЄ КРАЩЕ ПІДТРИМУВАТИ СВОЮ ГЕРОЇЧНУ АРМІЮ, А ПАН ЄРМАК МАЄ ЗРЕЗИҐНУВАТИ

11 липня 2022 Конгресвумен Вікторія Спартц виступила з новою заявою (див.: Прес-реліз):

Вашингтон, округ Колумбія. — Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці – від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси на південь – щоразу зустріч з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил – вони ніколи не здадуться.

Хоча я була розчарована, коли дізналася, що замість того, щоб шанувати свою армію та надавати загальнодержавну підтримку, Київ, фактично на чолі з Андрієм Єрмаком, займається політикою. Також у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури, але немає грошей на підтримку солдатів, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО 2014 року з окупованих територій.

На жаль, замість того, щоб вирішити питання, які я висловила минулого тижня, пан Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багато американців і європейців певний час серйозно непокоїли пана Єрмака. Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з уже сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими після того, як запевнив українське керівництво, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки пана Єрмака мене звинуватили в тому, що я порушую це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагалася вирішити цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

Крім того, дехто припускає, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, поточна відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

Конгрес і американський народ об’єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе.

До теми | On Topic:

VICTORIA SPARTS RAISES ISSUE OF ANDRIY YERMAK’S CONNECTIONS WITH RUSSIA | ВІКТОРІЯ СПАРЦ ПОРУШУЄ ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗКИ АНДРІЯ ЄРМАКА З РОСІЄЮ – УСІМ | UWIN

ЯК В УКРАЇНІ ЗРЕАҐУВАЛИ НА ЗАПИТ ВІКТОРІЇ СПАРТЦ – УСІМ | UWIN

ВІЦЕ-ПРЕМ‘ЄР УКРАЇНИ ВІДПОВІЛА АМЕРИКАНСЬКІЙ КОНҐРЕСВУМЕН – УСІМ | UWIN

МАЙБУТНЄ МОЖЛИВО ЗМІНИТИ – УСІМ | UWIN

НАШІ СОЮЗНИКИ ПОЧАЛИ НАЗИВАТИ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ – УСІМ | UWIN

VICTORIA SPARTZ ADDRESSES VOLODYMYR ZELENSKYY | ВІКТОРІЯ СПАРТЦ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО – УСІМ | UWIN

РУКА ПОРОШЕНКА VS РУКА ЄРМАКА-ЗЕЛЕНСЬКОГО | POROSHENKO’S HAND VS YERMAK-ZELENSKYY HAND – УСІМ | UWIN

* * *

ВЛАДІМІР ЗЄЛЄНСКІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБНУЛЮВАННЯ Й ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПРОГРАНІ ВИБОРИ ЯК ОСТАННІЙ УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ

ЗАЧАРУВАННЯ Й РОЗЧАРУВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ДАНИЛЮКА

«СЛУГА НАРОДА» ЯК ФЕНОМЕН


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.