December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

17 July 2022: Here are the key takeaways from this evening’s Ukraine update by the great team at the Institute for the Study of War:

— Russian forces are continuing a measured return from their operational pause to offensive operations and conducted limited ground attacks in Donetsk Oblast on July 17.

— The end of the Russian operational pause is unlikely to create a massive new wave of ground assaults across multiple axes of advance, despite Russian Defense Minister Sergei Shoigu’s public order for that.

— Russian troops are prioritizing advances around Siversk and Bakhmut while maintaining defensive positions north of Kharkiv City and along the Southern Axis. Russian forces continued to set conditions for resumed offensives toward Slovyansk, shelled settlements along the Izyum-Slovyansk salient, and otherwise conducted artillery, missile, and air strikes throughout Ukraine.

— The Russian Ministry of Defense notably did not claim any new territorial gains on July 17. ISW continues to forecast that the end of the operational pause will be characterized by a fluctuating and staggered resumption of ground offensives.

— Russian forces focused on defensive operations north of Kharkiv City and along the Southern Axis.

— The Kremlin may be setting long-term conditions for force generation efforts in anticipation of protracted hostilities in Ukraine.

— Russian occupation authorities are likely using the threat of Ukrainian partisan activities to justify harsher societal controls in occupied areas.

General David Petraeus

* * *

17 липня 2022: Ось основні висновки сьогоднішньої вечірньої новини про Україну від чудової команди Інституту вивчення війни:

— Російські війська продовжують зважене повернення з оперативної паузи до наступальних дій і здійснили обмежені наземні удари в Донецькій області 17 липня.

— Закінчення російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних штурмів на кількох напрямках просування, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу про це.

— Російські війська віддають перевагу просуванню навколо Сіверська та Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від міста Харкова та вздовж Південної осі. Російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського виступу та завдавали інших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

— Міністерство оборони Росії 17 липня, зокрема, не заявляло про нові територіальні здобутки. ISW продовжує прогнозувати, що кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливаннями та поетапним відновленням наземних наступальних дій.

— Російські війська зосередилися на обороні на північ від Харкова та вздовж Південної осі.

— Кремль може встановлювати довгострокові умови для зусиль з формування сили в очікуванні затяжних військових дій в Україні.

— Російська окупаційна влада, ймовірно, використовує загрозу української партизанської діяльності, щоб виправдати більш жорсткий суспільний контроль на окупованих територіях.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.