December 5, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ENG | УКР

GENOCIDE PROOF

Six Proofs That Russia is commiting GENOCIDE in Ukraine!

Yale University Professor, Timothy Snyder, highlighted six main signs that Russia is committing genocide against Ukrainians:

 • Denial of the existence of a state
 • Denial of the existence of the people
 • Dehumanization of certain people
 • Denial of genocides of the past
 • The displacement of some peoples by others
 • Postmodern indicator

Korkut Ozgen

* * *

ДОКАЗИ ҐЕНОЦИДУ

Шість доказів того, що Росія чинить ГЕНОЦИД в Україні!

Професор Єльського університету Тімоті Снайдер виділив шість основних ознак того, що Росія здійснює геноцид українців:

 • Заперечення існування держави
 • Заперечення існування народу
 • Дегуманізація окремих людей
 • Заперечення геноцидів минулого
 • Витіснення одних народів іншими
 • Постмодерністський показник

Куркут Озґен


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.