November 28, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

PUTIN OFFERED CEASEFIRE | ПУТІН ЗАПРОПОНУВАВ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ​

2 min read

ENG | УКР

PUTIN OFFERED CEASEFIRE

Laughably, Putin has offered a ceasefire

Ukraine’s military are proving successful on every front, but two areas of interest can be highlighted this week. First the build-up of Belarussian and Russian soldiers on the North Ukraine border. I believe this mixed force is intended to be a distraction. Placing Russian soldiers alongside Belarus soldiers might also be a form of intimidation on Lukashenko and his people.

This force consists mainly of infantry without armour or artillery. The reason for this is because months ago Belarus gave most of its heavy weapons to Putin to assist him in holding Donbas.

This threat does however, force Ukraine to place some of its forces on the border as a precaution. If Belarus invades under pressure from Putin they will be slaughtered by artillery, air superiority and other heavy weapons.

My second highlight is Kherson. The Ukrainian army has renewed its advance from the north-east towards the Inhulets River. They have resupplied, refuelled and look capable of sealing off the Russian army in the east of Kherson Oblast.

If Russia reinforces them from Kherson city they weaken their western flank and open the doors to the city. The Russian appointed Governor and Mayor have fled south to Crimea. This indicates that they believe they cannot hold the area north of the Dnipro for much longer.

Laughably, Putin has offered a ceasefire in return for withdrawing from Kherson. Ukraine will take Kherson without his ‘ceasefire’. He can’t trade what Zelensky can take.

When Russia withdraws, they will withdraw without their heavy weapons for two reasons; they have no fuel and the bridges behind them are down.

The next two weeks will be a positive time for Ukraine. We in the west must not think the job is done. There is still a long way to go and unless Putin takes the sensible route and withdraws from Ukraine his war will extend into the summer of 2023. The western nations must remain at Zelensky’s side until the job is completely done.

Robin Horsfall

* * *

ПУТІН ЗАПРОПОНУВАВ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ

Смішно, але Путін запропонував припинити вогонь

Збройні сили України демонструють успіхи на всіх фронтах, але цього тижня можна виділити дві сфери інтересів. Спочатку нарощування білоруських і російських військових на північноукраїнському кордоні. Я вважаю, що ця змішана сила має на меті відволікти увагу. Розміщення російських солдатів поруч із білоруськими також може бути формою залякування Лукашенка та його людей.

Ці сили складаються переважно з піхоти без броні та артилерії. Причина цього полягає в тому, що кілька місяців тому Білорусь передала більшу частину свого важкого озброєння Путіну, щоб допомогти йому утримувати Донбас.

Однак ця загроза змушує Україну розмістити частину своїх сил на кордоні як запобіжний захід. Якщо Білорусь вторгнеться під тиском Путіна, вони будуть вбиті артилерією, перевагою в повітрі та іншим важким озброєнням.

Моя друга родзинка – Херсон. Українська армія відновила наступ із північного сходу до річки Інгулець. Вони поповнили запаси, дозаправилися і, схоже, здатні відгородити російську армію на сході Херсонської області.

Якщо Росія посилить їх з міста Херсона, вони послаблять свій західний фланг і відкриють двері до міста. Призначені Росією губернатор і мер втекли на південь до Криму. Це свідчить про те, що вони вважають, що не можуть довго утримувати територію на північ від Дніпра.

Смішно, але Путін запропонував припинення вогню в обмін на відхід з Херсона. Україна візьме Херсон без його “перемир’я”. Він не може торгувати тим, що може взяти Зеленський.

Коли Росія відійде, вона відійде без свого важкого озброєння з двох причин; у них немає палива, а мости позаду них зруйновані.

Наступні два тижні будуть позитивними для України. Ми на заході не повинні думати, що роботу зроблено. Попереду ще довгий шлях, і якщо Путін не піде розумним шляхом і не вийде з України, його війна продовжиться до літа 2023 року. Західні країни повинні залишатися на стороні Зеленського, доки робота не буде повністю виконана.

Робін Горсфол


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.