November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

RUSSIA’S LOSSES | ВТРАТИ РОСІЇ

2 min read

ENG | УКР

RUSSIA’S LOSSES

Today russia has lost more soldiers during the invasion of Ukraine, then US lost during 20 years of war in Vietnam…

During the Vietnam war the US lost 58.279 soldiers, the war lastest for 20 years from 1955 to 1975 and was ended due to the many US losses.

Russia began the invasion of Ukraine on the 24th of February this year and fierce fighting have been going on since. Initially russia occupied more then 20% of Ukraines territory, but since the Ukrainian counter offensive begun in september, Ukraine has taken more than 8500 square kilometres back.

Today the estimated russian casualties are 58.580 dead soldiers, and a staggering total losses (wounded, dead and taken prisoners) of 235.320 soldiers in less than 225 days. Russia has lost approx. 35,7% of all APVs in russia, 70,5% of all russian tanks and 24,3% of all available artillery units. On top of this 19 of russias aircrafts and 23,3% of all russian helicopters… and the pride of the Black Sea, the missile-cruiser Moscow.

And now the war enters a new phase, the professional russian military has been defeated… and now they send in the amateur one with no or limited training. As a US General said: Sending soldiers with 1-2 weeks of training to war is basically murder”.

Note that the source is Ukrainian military, but their estimates have shown to be less then russian actual losses, based on leaked russian document stating more than 48,000 dead Russians servicemen back in august 26th. This date Ukrainian estimates were about 46.000 dead Russians.

Jens Christian Jensen

* * *

ВТРАТИ РОСІЇ

Сьогодні Росія втратила більше солдатів під час вторгнення в Україну, ніж США втратили за 20 років війни у ​​В’єтнамі…

Під час війни у ​​В’єтнамі США втратили 58 279 солдатів, війна тривала 20 років з 1955 по 1975 рік і була закінчена через численні втрати США.

Росія почала вторгнення в Україну 24 лютого цього року, і відтоді тривають запеклі бої. Спочатку Росія окупувала понад 20% території України, але з початку українського контрнаступу у вересні Україна повернула собі понад 8500 квадратних кілометрів.

На сьогоднішній день втрати Росії складають 58 580 загиблих солдатів, а загальні втрати (пораненими, загиблими та полоненими) становлять 235 320 солдатів менш ніж за 225 днів. Росія втратила бл. 35,7% всіх бронетранспортерів росії, 70,5% всіх російських танків і 24,3% всіх наявних артилерійських установок. Крім цього 19 російських літаків і 23,3% всіх російських вертольотів… і гордість Чорного моря ракетний крейсер «Москва».

І тепер війна вступає в нову фазу, професійна російська армія зазнала поразки… і тепер вони відправляють аматорську без підготовки або з обмеженою підготовкою. Як сказав один американський генерал: відправляти на війну солдатів з 1-2 тижнями підготовки — це, по суті, вбивство».

Зауважте, що джерелом є українські військові, але їхні оцінки показали, що вони менші за фактичні втрати Росії, засновані на витоку російського документа, в якому йдеться про понад 48 000 загиблих російських військовослужбовців ще 26 серпня. За оцінками українців, на цю дату було близько 46 000 загиблих росіян.

Йенс Кристіан Йенсен


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.