October 3, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

THIS IS NOT A CALL FOR WAR | ЦЕ — НЕ ЗАКЛИК ДО ВІЙНИ

2 min read

ENG | УКР

THIS IS NOT A CALL FOR WAR

This is not a call for war, the war has already begun.

While he loses the war in Ukraine, Putin wants to shout about nuclear weapons. His aim is to force the USA to engage in negotiations with Russia. He wants to go over Zelensky’s head.

The west must force Putin to engage directly with Zelensky. He must not be allowed to bypass Ukraine and give authority to other nations to speak about Ukraine.

Zelensky must be the focal point for negotiations. He has made it clear that the war can only end when Russia has withdrawn from all Ukrainian territory. Putin’s bluffs towards Ukraine, Poland, Finland, the Baltic states and Sweden have all been called. Putin will keep on threatening, he will continue to look for ways of frightening western leaders to apply pressure on Zelensky to give something up.

To submit would be cowardice and appeasement, it would be submitting to terror. It would be Czechoslovakia and Austria (1938) all over again.

This is not a call for war, the war has already begun. Putin must be defeated.

For the freedom of the world and for the continuation of democracy, the line must be drawn in Ukraine. The free world must defeat all tin pot dictators that would impose their will on us through the barrel of a gun.

Robin Horsfall

* * *

ЦЕ — НЕ ЗАКЛИК ДО ВІЙНИ

Це не заклик до війни, війна вже почалася.

Поки він програє війну в Україні, Путін хоче кричати про ядерну зброю. Його мета – змусити США вступити в переговори з Росією. Він хоче пройти через голову Зеленського.

Захід повинен змусити Путіна вступити в пряму взаємодію з Зеленським. Не можна дозволити йому обійти Україну і дати повноваження іншим народам говорити про Україну.

Зеленський має бути центром переговорів. Він дав зрозуміти, що війна може закінчитися лише тоді, коли Росія вийде з усієї території України. Блеф Путіна щодо України, Польщі, Фінляндії, країн Балтії та Швеції було названо. Путін буде продовжувати погрожувати, він продовжуватиме шукати способи налякати західних лідерів, щоб тиснути на Зеленського, щоб він від чогось відмовився.

Підкоритися було б боягузтвом і умиротворенням, це було б підкоренням терору. Це були б Чехословаччина та Австрія (1938) знову.

Це не заклик до війни, війна вже почалася. Путіна треба перемогти.

Для свободи у світі та для продовження демократії в Україні має бути підведена межа. Вільний світ повинен перемогти всіх жерстяних диктаторів, які хотіли б нав’язати нам свою волю через дуло пістолета.

Робін Горсфолл


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.