February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ЯК РОЗКРАДАЮТЬ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ | HOW HUMANITARIAN AID IS STOLEN

2 min read

УКР | ENG

ЯК РОЗКРАДАЮТЬ ГУМАНІТАРНУ ДОПОМОГУ

Президент США Джо Байден найближчим часом попросить Конгрес виділити ще 11,7 млрд доларів для військової та бюджетної допомоги Україні.
Пентагон оголосив про створення “команди тигрів” —-групи держпосадовців, які вивчатимуть ефективність продажу зброї іншим країнам.

Євросоюз готується виділити Україні 5 мільярдів євро допомоги наступного тижня.

“Безсовісне збагачення фактично на крові українців призвело до того, що в 29 липня міністр Олексій Резніков звільнив керівників двох державних підприємств, які займались імпортом зброї – керівника “Укрспецекспорта” Вадима Ноздрю та директора “Спецтехноекспорту” Євгена Ларіна. Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, підставами звільнення стали умови контрактів, укладені посадовцями. Вище керівництво Міністерства оборони України не влаштовували ні ціни, ні те, що контракти в принципі ризикували лишитись невиконаними». Тетяна Ніколаєнко.

— Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (24 березня 2022 р.);

— Заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова. Орден княгині Ольги ІІІ ступеня (24 березня 2022 р.) до призначення працювала юристом санаторію;

— Секретар Запорізької міськради (фракція «Слуга народу»)— секретар Запорізької міської ради. З вересня 2021 по теперішній час — в.о. міського голови Запоріжжя.

Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено:

— 22 морські контейнери;

— 389 залізничних вагонів;

— 220 вантажних автомобілів.

Суми, про які йдеться —мільйони долларів США!!!

Конгресвумен Вікторія Спартс таки була права, коли казала про розкрадання Єрмаком гуманітарки!

Сьогодні 2 тижні і 2 дні, як ми “купили супутник”, бо “солдатам одяг не потрібен”.

Війна, велике крадівництво тільки починається. Уявіть якими будуть його масштаби після війни, з ріками західних коштів на відновлення…

Не на часі, давайте вже після війни?

Зиновій Гузар

* * *

HOW HUMANITARIAN AID IS STOLEN

US President Joe Biden will soon ask Congress to allocate another $11.7 billion for military and budgetary aid to Ukraine.

The Pentagon announced the creation of a “tiger team” – a group of government officials who will study the effectiveness of arms sales to other countries.

The European Union is preparing to allocate 5 billion euros of aid to Ukraine next week.

“Unscrupulous enrichment, in fact, on the blood of Ukrainians, led to the fact that on July 29, Minister Oleksiy Reznikov fired the heads of two state enterprises that were engaged in the import of weapons — the head of “Ukrspecexport” Vadym Nozdrya and the director of “Spetstechnoexport” Yevhen Larin. As Censor.NET sources reported, the grounds for the dismissal were the terms of the contracts concluded by the officials. The top management of the Ministry of Defense of Ukraine did not like the prices, nor the fact that the contracts were in principle at risk of remaining unfulfilled”. Tetyana Nikolayenko.

— Oleksandr Starukh, head of the Zaporizhzhia Regional Military Administration. Order of Bohdan Khmelnytsky III degree (March 24, 2022);

— Zlata Nekrasova, deputy head of Zaporizhzhya OVA. Order of Princess Olga of the III degree (March 24, 2022) before her appointment, she worked as a sanatorium lawyer;

— Secretary of the Zaporizhia City Council (“Servant of the People” faction) — secretary of the Zaporizhia City Council. From September 2021 to the present time — acting the mayor of Zaporizhzhia.

They are suspected of having been embezzled during these six months:

— 22 sea containers;

— 389 railway cars;

— 220 trucks.

The amounts in question are millions of US dollars!!!

Congresswoman Victoria Sparts was right when she spoke about Yermak’s embezzlement of a humanitarian! Today is 2 weeks and 2 days since we “bought a satellite” because “soldiers don’t need clothes”. The war, the great theft is just beginning. Imagine what its scale will be after the war, with years of Western funds for reconstruction…

Not in time, let’s after the war?

Zinoviy Huzar


Нехай нас почує світ!

Отже, додайте свій підпис до Звернення:

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.