March 28, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

GERMANS ARE READY TO GIVE A PART OF UKRAINE TO RUSSIA | НІМЦІ ГОТОВІ ВІДДАТИ РОСІЇ ЧАСТИНУ УКРАЇНИ

1 min read

ENG | УКР

GERMANS ARE READY TO GIVE A PART OF UKRAINE TO RUSSIA

According to a recent poll 47% of Germans believe that Ukraine should cede its territories for a (non-guaranteed) peace.
As of today russia has occupied 125000 square kms of Ukrainian territories. That would be 35% of Germany.

But it’s not about the territories only, first of all it’s about millions of people, who are free people and cannot be enslaved by the barbarians, stuck in the Middle Age. Those people have relatives on other Ukrainian territories, they have business or work connected with Ukraine, they have their personal and professional goals, they have language and culture. They have their dreams, many of which have been already destroyed by russia.

Igor Goncharenko

* * *

НІМЦІ ГОТОВІ ВІДДАТИ РОСІЇ ЧАСТИНУ УКРАЇНИ

Згідно з недавнім опитуванням, 47% німців вважають, що Україна повинна поступитися своїми територіями заради (негарантованого) миру.
Станом на сьогодні Росія окупувала 125 000 квадратних кілометрів українських територій. Це буде 35% Німеччини.

Але справа не тільки в територіях, а в першу чергу в мільйонах людей, які є вільними людьми і не можуть бути поневоленими варварами, що застрягли в середньовіччі. Ці люди мають родичів на інших українських територіях, вони мають бізнес або роботу, пов’язану з Україною, вони мають свої особисті та професійні цілі, вони мають мову та культуру. У них є свої мрії, багато з яких уже знищені Росією.

Ігор Гончаренко


GERMANS DON’T WANT TO RECOGNIZE THAT

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

НІМЦІ НЕ ХОЧУТЬ ВИЗНАВАТИ РОСІЮ ЯК ДЕРЖАВУ-ТЕРОРИСТА

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.