November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НЕСПОДІВАНИЙ ПОГЛЯД НА МОГИЛЯНКУ

1 min read

Повертаючись до опублікованого

Два тижні тому ми опублікували невеликий текст Дмитра Кольчинського «Несподіваний погляд на Могилянку» з розлогим коментарем від УСІМ.

Один із наших авторів — користувачів Фейсбуку скинув Д. Кольчинському у приват посилання на публікацію його тексту на нашому сайті.

Зазвичай автори дякують нам за публікацію їхніх текстів. Трапляються поодинокі випадки невдоволення, що ми не попросили у них дозволу, попри те, що вони самі допускають поширення, вибравши відповідну опцію в соцмережах.

Реакція Д. Кольчинського була вельми своєрідною, особливо — з огляду на те, що він вивчав журналістику і філологію в НаУКМА. Його заскочив один окремий абзац із коментаря від УСІМ:

«Ми вимушені були розставити розділові знаки, з якими у автора серйозна проблема, попри те, що він має журналістську освіту, в якій мова є одним із базових чинників» (тут і далі виділення наші, — УСІМ).

Ось як він на це відреагував:

Ну, добре, якщо фаховий філолоґ і журналіст не усвідомлює значення розділових знаків і принципово нехтує ними, з цим жити йому, а не нам. Тим більше, що працює він уже не в журналістиці і не в філолоґії, а посередником (fixer), допомагаючи зарубіжним журналістам без знання мови й реалій давати собі раду в Україні, хоч і продовжує позиціонувати себе як журналіста і продюсера.

Сьогодні, однак, пан Кольчинський нагадав про себе нашому колезі, надіславши йому розлоге повідомлення анґлійською:

«I don’t believe in stories where “someone really trusted told smth to someone and it was truth”. I need examples. In your case writing about my commas would make sense if you were not able to understand what I wrote and if absence of commas influenced the meaning. And it didn’t. So writing about the fact that journalist doesn’t know how to use commas was unnecessary if not idiotic showing off. An assumption that I don’t know how to use commas killed it both my and your message. And idiotic behaviour can be desribed exactly like that — acting against your own interests. You are citing me and at the same time discrediting credibility but mentioning commas. If it influenced your understanding it would have made sense to mentioned. Otherwise completely silly. Sorry for being straightforward. But I hope that would help you. And thanks for citing me)».

Українською це звучить так:

«Я не вірю в історії де «хтось комусь дійсно довіряють сказав щось комусь і це була правда». Мені потрібні приклади. У вашому випадку писати про мої коми мало б сенс якби ви не могли зрозуміти що я написав і якщо відсутність коми впливала на зміст. І не сталося. Тож писати про те що журналіст не вміє використовувати коми було зайвим якщо не сказати ідіотською показухою. Припущення що я не знаю як використовувати коми вбило як моє так і ваше повідомлення. А ідіотську поведінку можна описати саме так — діяти всупереч власним інтересам. Ви цитуєте мене і при цьому дискредитуєте довіру але згадуєте коми. Якби це вплинуло на ваше розуміння це мало б сенс згадати. Інакше зовсім безглуздо. Вибачте за відвертість. Але я сподіваюся, що це допоможе вам. І дякую що цитуєте мене)».

До цього можна було б не привертати увагу наших читачів, якби цей випадок не проявляв:

(1) рівень професіоналізму українських журналістики і ЗМІ;

(2) стан журналістської освіти і науки в Україні.

А це — вже те, з чим нам доводиться мати справу.

Сподіваємося, що цей випадок не пройде поза увагою тих, від кого залежить якість підготовки журналістських кадрів, зокрема — й керівництва національного університету «Києво-Могилянська академія», і спонукає замислитися на підвищенням якості підготовки журналістів.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.