November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

КОНФЛІКТ НА РЕЛІҐІЙНОМУ ГРУНТІ В РФ | CONFLICT ON RELIGIOUS GROUNDS IN RF

4 min read

УКР | ENG

КОНФЛІКТ НА РЕЛІҐІЙНОМУ ГРУНТІ В РФ

АСТРА, проект незалежних російських журналістів, які зазнали цензури або переслідування в РФ, повідомляє:

«Підполковник Лапін сказав, що Аллах – слабак. За півтори години вони його розстріляли».

Журналісти ASTRA змогли поговорити з військовослужбовцем, який стверджує, що отримав поранення під час стрілянини на полігоні в Солоті Білгородської області і бачив, що сталося на власні очі. Наразі військовий перебуває у лікарні у місті Валуйки. ASTRA не публікує ім’я військовослужбовця заради його безпеки. ВАЖЛИВО: На момент публікації нам не вдалося незалежно підтвердити особистість ні самого оповідача, ні особи інших осіб, що фігурують в оповіданні.

«Почалося все з того, що деякі наші солдати — дагестанець, азербайджанець і адигеєць сказали, що це не наша війна і спробували написати рапорту про те, що вони не хочуть більше служити. Підполковник Андрій Лапін, коли це дізнався вже через командира роти, усіх зібрав і почав говорити, що «це священна війна». Все відбувалося вранці біля плацу, там, де шикування відбувається, гімн співають. Почався конфлікт, почали штовхатися, у тому числі й з моєї роти кілька людей.

Таджики Лапіну у відповідь сказали, що священна війна — це коли війна мусульман з невірними. Лапін сказав, що «Аллах, значить, боягуз, якщо він не дозволяє воювати за ту країну, якій ти присягнув». Я особисто думаю, що це найбільше й зачепила фраза, що «Аллах — слабак». Фраза дуже багатьох шокувала — з тих, хто там стояв на плацу. Тому що в нас і з офіцерського складу є мусульмани і башкири, і татари.

Після побудови росіяни та мусульмани продовжили конфлікт, після цього всі розійшлися і начебто втихомирилися. А вже через півтори години, десь в обід, нас відправили всіх разом на стрільбища, і три таджики, які на контрактній службі, вони націлили свої автомати, у них були бойові патрони, і розстріляли командира нашого підполковника Лапіна, він загинув на місці. І відкрили безладну стрілянину. На полігоні були контрактники, і мобілізовані. Загиблих, яких я тільки бачив — 29 осіб. 30-й – це підполковник Лапін. Це не рахуючи двох таджиків, разом із ними вбитих — 32. Поранених точно не знаю, скільки частину на гелікоптерах доставили до Білгорода вже, частину разом зі мною у Валуйках зараз.

За дві-три хвилини до того, як розпочати стрілянину, нам, мусульманам, сказали відійти убік. Я пам’ятаю, що стріляючих звуть: Бікзот – він старший сержант, другий Ануше, і третій молодший сержант Амі. Прізвища я не пам’ятаю, молодший сержант Амі втік. А прапорщик Семенів двох із стрілянців убив. Семенов у цей момент був у кімнаті, де зберігаються ящики з патронами, де нам їх видають. У нього свій бойовий пістолет, під час самої стрілянини він не був присутній, почув, що відбувається, вийшов і розстріляв обох таджиків. В Амі він потрапив у плече, але той встиг втекти. Він відстріляв дріт, де паркан, там навіть не паркан, а дріт погнутий, це те місце, через яке деякі в місто ходили, коли на КПП неможливо було пройти. Там такий насип, тобто він, грубо кажучи, просто переступив. Нам сказали, що він ще в бігах, його не зловили.

Саме ці таджики (що відкрили стрілянину, — прим.ред.) — вони були затяті прихильники своєї віри. Постійно лаялися через те, що їм не дають робити намаз вчасно, кімнату їм не вирізняли молебню», — розповів молодий чоловік.

Командувач Центральним військовим округом ЗС Росії генерал-полковник Алєксандр Лапін нагородив свого сина, командира 1-го гвардійського танкового полку Дениса Лапіна. Державну нагороду вручено Лапину-молодшому за мужність і відвагу під час війни з Україною на тлі невдалого наступу російської армії на Суми та Чернігів.

* * *

CONFLICT ON RELIGIOUS GROUNDS IN RF

The independent Russian media outlet ASTRA has published an interview with a claimed eyewitness of the mass shooting yesterday at a Russian army training facility. He says that the shooting arose from a dispute between Muslim and Christian soldiers.

“ASTRA journalists were able to speak to a serviceman who claims to have been wounded during a shooting at the Soloti training range in the Belgorod region and saw the incident with his own eyes. The soldier is currently in hospital in the town of Valuyki.

ASTRA is not publishing the soldier’s name, for the sake of his safety.

IMPORTANT: At the time of publication, we were unable to independently confirm the identity of either the narrator himself or the identities of others who appear in the story.

“It all started when some of our soldiers – a Dagestani, an Azerbaijani and an Adyghe – said that ‘this is not our war’ and tried to write a report saying that they did not want to serve anymore.

Lieutenant Colonel Andrei Lapin, when he learned this through the company commander, gathered everyone and started to say that “this is a holy war.” Everything happened in the morning at the parade ground, where the formation takes place, the anthem is sung.

A conflict broke out, people started pushing each other, including a few from my company.

The Tajiks told Lapin that a holy war meant [only] a war between Muslims and infidels.

Lapin said that “Allah must be a coward if he does not allow you to fight for the country to which you took an oath”. I personally think that’s what hurt the most, the phrase that “Allah is a coward”.

The phrase shocked a lot of people – those who were standing there on the parade-ground. Because we also have Muslims among our officers, both Bashkirs and Tatars.

After the formation, the Russians and Muslims continued the conflict, after which everyone dispersed and, it seems, calmed down.

And an hour and a half later, around lunch time, they sent us all to the firing ranges, and three of the Tajiks, who were on contract service, brought their automatic rifles, they had live ammunition, and shot our commander, Lieutenant Colonel Lapin, he died on the spot.

And they started shooting indiscriminately. At the range there were both contract servicemen and mobilised. I saw only the dead, of whom there were 29 people. The 30th is Lieutenant Colonel Lapin.

This does not include two of the Tajiks; counting them too, there were 32 killed. I do not know exactly how many are wounded, some of them have already been taken by helicopter to Belgorod, and some of them are in Valuyki now with me.

Two or three minutes before the shooting started, we Muslims were told to step aside. I remember the names of the shooters: Bikzot – he is a senior sergeant, another – Anushe, and a third – junior sergeant Ami. I don’t remember their [sur]names. Junior sergeant Ami got away.

Ensign Semyonov killed two of the shooters. At that moment Semenov was in the room where the boxes of ammunition are kept, where we get them. He had his own combat pistol, he was not present during the shooting, he heard what was going on, came out and shot both Tajiks.

He also hit Ami in the shoulder, but Ami managed to escape. He crossed the wire where the fence was, it wasn’t even a fence, but a bent wire – this is the place some people used to go into the city when it was impossible to get through the checkpoint.

There was such an embankment, he just stepped over it, to put it crudely. We were told he was still on the run, they hadn’t caught him.

The Tajiks in particular [who opened fire] were fierce supporters of their faith. They were constantly arguing because they were not allowed to do namaz [prayers] on time and they were not given a prayer room,” the young man said.

The commander of the Central Military District of the Russian Armed Forces, Colonel-General Aleksandr Lapin, awarded his son, the commander of the 1st Guards Tank Regiment, Denis Lapin. The state award was presented to Lapin, Jr. for courage and bravery during the war with Ukraine against the background of the unsuccessful offensive of the Russian army on Sumy and Chernihiv.

З коментарів | From comments:

Stephen Engelken: Recruiting Muslim soldiers to fight Christians to restore the Russian (and Orthodox) Empire risks inflaming religious tensions all over Russia. Putin is taking a bigger risk than he realizes.

Christo Grozev: Russia’s MoD reports 11 Russian troops were killed, 15 wounded at a military base in Belgorod, “volunteers who were being prepped for the military operation”. Shot by “two citizens of CIS countries who opened fire at the base”. A rather odd incident if MoD is to be believed.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.