February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

THE WHOLE WORLD HOLDS ITS BREATH | УВЕСЬ СВІТ ЗАТАМУВАВ ПОДИХ

2 min read

ENG | УКР

THE WHOLE WORLD HOLDS ITS BREATH

Two hundred three days of full-scale war. Breathe.

Everyone is watching in real time how brave Ukrainians are liberating villages, cities, and people in their country from russian occupants: meter by meter.

I hold my breath while working, and in the middle of work calls, I remember to breathe out and speak, and I realize I never communicated that great during my calls. Yes, I am Ukrainian.

I hold my breath while working out, and after doing 80 burpees in record time, I remember to breathe and stand in plank for another 10 minutes. Yes, I am Ukrainian.

I hold my breath while having discussions with my kids. When I breathe out, they already have arranged a solution, and the debate is over. Yes, they are Ukrainians.

I hold my breath while writing this. In the middle of writing, I remember to breathe and realize I don’t know how to do it properly. It is about feeling hopeful about my brave country. It is about feeling sorrowful about the price measured in the lives of the best people. The price Ukraine is paying for the senseless war russia is doing against Ukraine. It is about the price Ukraine is paying for all those European politicians who are afraid of russia. It is about hate. I can’t even describe how much I hate russia and everything related to it.

Yes, I am Ukrainian.

One of my Ukrainian friends recently shared that she hates russian army more than ever, and every time she feels the hate is taking control of her, she donates to the armed forces of Ukraine, making her feel better. I do it as well.

Hey World! How’s your breathing situation? Have you held it enough to feel a panic attack and a wave of hate toward russia, its lies, and its war? Stop — breathe out. Donate to the Ukrainian army. It is the best investment you can make.

Stand with Ukraine. Слава Україні!

Olga Filipova

* * *

УВЕСЬ СВІТ ЗАТАМУВАВ ПОДИХ

Двісті три дні повномасштабної війни. Затамуйте подих.

Усі в режимі реального часу спостерігають, як мужні українці метр за метром звільняють села, міста та людей у ​​своїй країні від російських окупантів.

Я затримую дихання під час роботи, а посеред робочих дзвінків я пам’ятаю, як видихнути й говорити, і я розумію, що ніколи не спілкувався так добре під час дзвінків. Так, я українець.

Я затримую дихання під час тренування, і після виконання 80 бурпі за рекордний час, я пам’ятаю, що потрібно дихати та стояти в дошці ще 10 хвилин. Так, я українець.

Я затамую подих, коли розмовляю зі своїми дітьми. Коли я видихаю, вони вже домовилися про рішення, і дебати закінчені. Так, вони українці.

Я затамую подих, поки це пишу. Пишучи я пам’ятаю, як дихати, і розумію, що не знаю, як правильно це робити. Це почуття надії щодо моєї хороброї країни. Це про почуття скорботи про ціну, виміряну в житті найкращих людей. Ціна, яку Україна платить за безглузду війну, яку Росія веде проти України. Це про ціну, яку Україна платить за всіх тих європейських політиків, які бояться Росії. Це про ненависть. Я навіть не можу описати, як я ненавиджу Росію і все, що з нею пов’язано.

Так, я українка.

Одна з моїх українських подруг нещодавно поділилася, що вона ненавидить російську армію більше, ніж будь-коли, і щоразу, коли вона відчуває, що ненависть бере контроль над нею, вона жертвує збройним силам України, щоб почуватися краще. Я теж це роблю.

Привіт, світ! Як ваша ситуація з диханням? Чи ви стримали це настільки, щоб відчути панічний напад і хвилю ненависті до Росії, її брехні та її війни? Стоп — видих. Пожертвуйте українській армії. Це найкраща інвестиція, яку ви можете зробити.

Стійте з Україною. Слава Україні!

Ольга Філіпова


Olga Filipova is one of those who signed the APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR.

Follow Olga’s example! Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Ольга Філіпова — одна із тих, хто підписав ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА.

Наслідуйте приклад Ольги! Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.