February 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UWC REPAINTS WORLD FLAGS… | СКУ ПЕРЕФАРБОВУЄ СВІТОВІ ПРАПОРИ…

2 min read

ENG | УКР

UWC REPAINTS WORLD FLAGS

World Flags Repainted in Ukrainian Colors

On August 24, 2022, Luc Chénier launched an exclusive clothing line entitled UNITED which depict world flags (Canada, USA, United Kingdom, etc.) repainted in Ukrainian colors. The launch date was also meant to coincide with Ukraine’s Independence Day (August 24). Proceeds will be donated to the Ukrainian World Congress initiative Unite With Ukraine to help support Ukraine and its people.

The UNITED merchandise initiative that merges international flags with Ukraine’s colors is based on the 2016 Art Exhibition ‘UNITED’ by Luc Chénier which was inspired by the 2014 Revolution of Dignity on Maidan Square in Kyiv, Ukraine and how international countries rallied in support with Ukraine.

“The UNITED (Ukraine) flag concept is now stronger than ever in these tragic times. I felt its imagery would be best demonstrated across a clothing line where people could display/wear their own countries UNITY, SPIRIT, and most importantly SUPPORT in the form of DONATIONS to Ukraine” – said Luc Chénier, a Canadian citizen and a permanent resident of Ukraine for the past 22-years.

100% of the profits from each sale will be donated to the UNITE with UKRAINE fundraising efforts by UWC (Ukrainian World Congress). This initiative provides lifesaving protective gear to volunteers who stayed in Ukraine to defend it from Russian invaders.

“Ukrainians are fighting for their freedom against Russian invaders. Every dollar raised for Unite with Ukraine goes towards helping to protect the Ukrainian people. Thank you to everyone who is contributing to this effort. Together we are stronger” – Sonya Hlutkowsky Soutustus, Executive Director – Ukrainian World Congress

NOTE: More country flags and merchandise are soon slated to be added to the collection just in time for the Christmas shopping period.

To purchase merchandise, please visit: YOUnited-NATIONS

To make a direct donation to UWC (Ukrainian World Congress): Unite With Ukraine.

* * *

СКУ ПЕРЕФАРБОВУЄ СВІТОВІ ПРАПОРИ

Прапори країн світу перефарбували в українські кольори

24 серпня 2022 року Люк Шеньє запустив ексклюзивну лінійку одягу під назвою UNITED, на якому зображені прапори різних країн (Канади, США, Великої Британії тощо), перефарбовані в українські кольори. Дату запуску приурочено до Дня Незалежності України (24 серпня). Виручені кошти будуть пожертвувані на ініціативу Світового Конґресу Українців Unite With Ukraine, щоб допомогти підтримати Україну та її народ.

Ініціатива UNITED з поєднання на споживчих товарах прапорів різних країн світу з кольорами України бере свій початок у мистецькій виставці UNITED Люка Шеньє 2016 року, на яку його надихнула Революція Гідності 2014 року на Майдані Незалежності в Києві, і те, як країни світу об’єдналися навколо підтримки України.

«Концепція прапорів UNITED (Україна) зараз сильніша, ніж будь-коли в ці трагічні часи. За моїм відчуттям, її образність буде найкраще передано лінійкою одягу, коли люди можуть демонструвати/носити ЄДНІСТЬ своїх власних країн, їхній ДУХ і, що найважливіше, ПІДТРИМКУ у вигляді ПОЖЕРТВ Україні», – сказав Люк Шеньє, громадянин Канади, який останні 22 роки постійно проживає в Україні.

100% прибутку від кожного продажу буде пожертвувано на фандрейзингову кампанію СКУ (Світового Конґресу Українців) UNITE with UKRAINE. Ця ініціатива має на меті забезпечити волонтерів, які залишилися в Україні, щоб боронити її від російських окупантів, захисним спорядженням, яке допоможе зберегти їхні життя.

«Українці борються за свою свободу проти російських загарбників. Кожен долар, зібраний для Unite with Ukraine, йде на захист українського народу. Дякуємо всім, хто робить внесок у цю роботу. Разом ми сильніші», – Соня Соутус, виконавчий директор Світового Конґресу Українців.

ПРИМІТКА. Незабаром до колекції планується додати більше прапорів країн і товарів, які надійдуть у продаж на період різдвяних покупок.

Аби придбати товари, запрошуємо відвідати YOUnited-NATIONS

Зробити пожертву на кампанію СКУ (Світового Конґресу Українців) безпосередньо можна тут Unite With Ukraine.


…WE CONTINUE COLLECTING SIGNATURES | …МИ ПРОДОВЖУЄМО ЗБІР ПІДПИСІВ

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Отже, додайте свій підпис до Звернення:

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.