September 25, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

HUNTER HAS BECOME HUNTED | МИСЛИВЕЦЬ СТАВ ПОЛЬОВАНИМ

2 min read

ENG | УКР

HUNTER HAS BECOME HUNTED

Winning back homes and lands is priceless!

It has begun, the hunter has become the hunted. No longer is Ukraine reacting to Russian aggression. Today the Russians must decide how they will respond to Ukraine.

Reports today indicate Ukrainian advances on three fronts in the Kherson oblast. The main advance is of course towards Kherson but two other advances further east will fix Russian troops in their positions preventing them from moving.

Ukrainian Generals know that the advance must not falter. These attacks must gain and maintain momentum. They must push through to the Dnipro River. If they do this they will encircle Kherson and isolate the city. If they take all the bridges they cut off the whole Russian army.

Ukrainian soldiers have shown that they have the skills, the weapons and the courage to take the fight to the enemy.

Ukraine has damaged all the bridges to the Russian rear. Russian supplies cannot come forward and the Russians can only retreat across the Dnipro on foot. When they retreat they must leave everything behind. Russian families in Crimea are flooding across the Kerch Bridge because they know that Crimea is no longer safe. Their confidence in Putin has gone home with them.

The time is now, the battle to win back Ukraine has started. The next few days are vital. The price will be high, but winning back their homes and their lands must be priceless! My prayers go with all the brave soldiers of Ukraine.

“This is not the end, this is not even the beginning of the end, this is just perhaps the end of the beginning.” W. Churchill

Robin Horsfall

* * *

МИСЛИВЕЦЬ СТАВ ПОЛЬОВАНИМ

Відвоювати домівки та землі – це безцінно!

Почалося, мисливець став загнаним. Україна більше не реагує на російську агресію. Сьогодні росіяни повинні вирішити, як вони будуть відповідати Україні.

Сьогоднішні звіти свідчать про просування українців на трьох фронтах у Херсонській області. Головне просування, звичайно, йде в напрямку Херсона, але два наступи далі на схід зафіксують російські війська на їхніх позиціях, не даючи їм рухатися.

Українські генерали знають, що просування не повинно загальмуватися. Ці атаки повинні набирати і підтримувати оберти. Вони повинні пробитися до Дніпра. Якщо вони це зроблять, то оточать Херсон та ізолюють місто. Якщо вони заберуть усі мости, то знищать всю російську армію.

Українські воїни показали, що вони мають вміння, зброю та мужність прийняти бій з ворогом.

Україна пошкодила всі мости в російський тил. Російські постачання не можуть вийти вперед, і росіяни можуть лише пішки відступити через Дніпро. Коли вони відступають, вони повинні залишити все позаду. Російські сім’ї в Криму затоплюють Керченський міст, тому що знають, що Крим більше не безпечний. Їхня довіра до Путіна пішла з ними додому.

Настав час, почалася битва за повернення України. Наступні кілька днів життєво важливі. Ціна буде високою, але повернення їхніх домівок і їхніх земель має бути безцінним! Мої молитви з усіма мужніми воїнами України.

«Це не кінець, це навіть не початок кінця, можливо, це лише кінець початку». В. Черчилль

Робін Горсфол


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Отже, додайте свій підпис до Звернення:

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.