February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ENG | УКР

DEATH PENALTY?

What may awaiting Donald Trump

If I was a US citizen and I stole top secret documents from my government and stored them in secret, that would be an offense. If I was asked to return them and refused it would be reasonable to assume that I had a reason for refusing and taking such a risk.

If I intended to cover up past offenses included in those documents that would be one explanation and a serious crime. If I intended to share or sell that information to anyone at all, that would be espionage and might be treason.

Treason as defined by Statute in the USA.

The federal statute that defines treason is 18 U.S. Code 2381. Under this statute, it states “Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason.”
Like all federal criminal defense, the United States would have to prove every element beyond a reasonable doubt for the defendant to be convicted. Therefore, it stands to reason that one of the essential elements of treason that has to be proven is that the defendant did in fact owe allegiance to the United states. In addition, the defendant must have done something to break that allegiance and hurt the interests of the country.

Punishment for treason in the US

Like all other federal crimes, the Federal Sentencing Guidelines apply to treason. Under those guidelines, depending on the facts, punishment for treason in the US include:

Imprisonment for not less than five years,
The death penalty
A fine of not less than $10,000

We live in interesting times.

Robin Horsfall

* * *

СМЕРТНА КАРА?

Що може чекати Дональда Трампа

Якби я був громадянином США і викрав у свого уряду надсекретні документи та зберігав їх у секреті, це було б злочином. Якби мене попросили повернути їх і я відмовився, було б розумно припустити, що у мене були причини для відмови та такого ризику.

Якби я мав намір приховати минулі злочини, включені в ці документи, це було б одним поясненням і серйозним злочином. Якби я мав намір поділитися чи продати цю інформацію комусь взагалі, це було б шпигунством і, можливо, державною зрадою.

Державна зрада згідно зі Статутом США.

Федеральний статут, який визначає державну зраду, — це 18 Кодексу США 2381. Згідно з цим статутом, у ньому сказано: «Той, хто через вірність Сполученим Штатам розв’язує проти них війну або приєднується до їхніх ворогів, надаючи їм допомогу та комфорт у Сполучених Штатах чи деінде, винен у державній зраді».

Як і будь-який федеральний кримінальний захист, Сполучені Штати мають довести кожен елемент поза розумним сумнівом, щоб підсудного було засуджено. Тому цілком зрозуміло, що одним із суттєвих елементів державної зради, який має бути доведено, є те, що підсудний дійсно був зобов’язаний вірності Сполученим Штатам. Крім того, підсудний мав щось зробити, щоб порушити цю відданість і завдати шкоди інтересам країни.

Покарання за державну зраду в США

Як і всі інші федеральні злочини, федеральні правила призначення покарань застосовуються до державної зради.
Відповідно до цих вказівок, залежно від фактів, покарання за державну зраду в США включають:

позбавлення волі на строк не менше п’яти років,
Смертна кара
Штраф не менше 10 000 доларів

Ми живемо в цікаві часи.

Робин Горсфол

* * *

On Topic | До теми:

WHY FBI SEARCHED TRUMP’S HOME | ЧОМУ ФБР ОБШУКУВАЛО ПОМЕШКАННЯ ТРАМПА – УСІМ | UWIN

TRUMP’S SCANDALOUS CLAIMS ABOUT UKRAINE | СКАНДАЛЬНІ ЗАЯВИ ТРАМПА ЩОДО УКРАЇНИ – УСІМ | UWIN

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.