December 5, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ВОЄННІ ЗЛОЧИНЦІ МАЮТЬ БУТИ ПОКАРАНІ | WAR CRIMINALS MUST BE PUNISHED

2 min read

УКР | ENG

ВОЄННІ ЗЛОЧИНЦІ МАЮТЬ БУТИ ПОКАРАНІ

Навряд чи нинішня влада вже зараз форумує спеціальне секретне бюро, цілі якого —пошук і ліквідація всіх російських військових злочинців. І навряд сформує його у майбутньому. Радий був би помилятися.

Але якщо і майбутні очільники української держави не створять таку структуру для пошуку і страти всіх росіян: військових і найманців, які катували і вбивали наших полонених, давали накази відкривати вогонь по мирних мешканцях, робити запуск ракет по мирних містах і іх виконували. Всіх тих, хто вбивав, ґвалтував, грабував і марадерив, скоював злочини в Україні. Таку структуру українські громадяни повинні будуть створити самі, у приватному порядку.

І перші у списку на ліквідацію — Путін і його оточення, російскі військові очільники. Всі ті, хто в РФ віддавав злочинні накази під час цєї війни.

Де би на планеті не знаходився російскій війсковий злочинец або украінский колабарант, він постійно повинен боятися. Боятися, що раптова смерть може знайти його де завгодно. У будь-який час і в будь-якому місті.

Це потрібно не тільки для помсти тим, хто вже скоїв такі злочини, а ще і для того, щоб донести і закарбувати у свідомості всіх у світі і у всіх ворогів України: злочини проти України і украінців — це дуже безглузде бажання і смертельно небезпечна дія.

Досвід ізраїльської «Моссаду» по пошуку і ліквідації нацистських злочинців і палестинських терористів нам в допомогу.

Сергій Гайдай

* * *

WAR CRIMINALS MUST BE PUNISHED

It is unlikely that the current government is already organizing a special secret bureau, the purpose of which is to search for and eliminate all Russian war criminals. And it is unlikely to form it in the future. I would be happy to be wrong.

But if the future leaders of the Ukrainian state do not create such a structure for the search and execution of all Russians: soldiers and mercenaries, who tortured and killed our prisoners, gave orders to open fire on civilians, launch rockets on peaceful cities and carried them out. All those who killed, raped, robbed and marauded, committed crimes in Ukraine. Ukrainian citizens will have to create such a structure themselves, privately.

And the first on the list for liquidation are Putin and his entourage, Russian military leaders. All those who gave criminal orders in the Russian Federation during this war.

No matter where on the planet a Russian war criminal or a Ukrainian collaborator is, he must always be afraid. To fear that sudden death might find him anywhere. At any time and in any city.

This is necessary not only to take revenge on those who have already committed such crimes, but also to convey and imprint in the minds of everyone in the world and all enemies of Ukraine: crimes against Ukraine and Ukrainians are a very senseless desire and a deadly dangerous action.

The experience of the Israeli “Mossad” in finding and eliminating Nazi criminals and Palestinian terrorists will help us.

Serhii Gaidai


Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.