September 23, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

HUMANITARIAN AID TO UKRAINE | ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА В УКРАЇНУ

3 min read

EN | UA

HUMANITARIAN AID TO UKRAINE

As of March 1st, Meest-America offers a special discount price ($2.30 per lbs. and $5 handling fee) for all individuals and organizations who want to send humanitarian aid to Ukraine. Any individual or organizational can drop off humanitarian aid packages to Meest location or agent location in the U.S.

We would like to remind everyone to NOT leave any packages or items unattended at any Meest location or agent. Please DO NOT drop them off at the door without proper intake and processing. All packages and items need to be processed by Meest employees and agents 

Additional Requirements:

  • Maximum weight of each package is 30kg
  • Everything will be going by AIR
  • We will have multiple shipments going out every week
  • Estimated total delivery time from New Jersey to Ukraine is 5-7 days. We cannot guarantee delivery times during this time.
  • Package each box by item category (i.e. clothes with clothes, food with food, etc.)
  • We are requesting everyone provide new clothing and bedding items, not used items.
  • We need 100% description of goods in each package. Please write down all the items on a paper to go along with each package.
  • We will need an estimated value for each package.
  • You do not need a ‘receiver’ address in Ukraine if you don’t have one. All humanitarian aid can be addresses to Міжнародний Благодійний Фонд Міст in L’viv, Ukraine, located at 147 Zelena Street. It will be delivered to Meest warehouse in L’viv and distributed to various organizations within Ukraine who are collecting and distributing aid to where needed. (We will announce these shortly)
  • Anything classified as ‘humanitarian aid’ will need to be shipped to an accredited charity or organization in Ukraine. If you have one, you can include the name of the accredited charity or organization in the description of goods you are sending.

Priority Items for humanitarian relief :

• Non-perishable food – BIG DEMAND

• Clothes and footwear for men/women/children

• Thermal underwear

• Hygiene products (women’s products, diapers, etc.)

• Blankets

• Bedding

• Table wear (disposable)

• First aid and first aid kits

• Tents, mattresses, sleeping bags

• Standalone lamps

• Candles

• Containers for liquids (cannisters for water, fuel, lubricants with capacity of 10-20 liters)

• Protective military gear (helmets, bulletproof vests, tactical backpacks, dry rations) –

PLEASE NOTE: not all bulletproof vests are allowed. Please make sure that they are allowed for export.

Attached is the list of items that are needed from the Ukraine’s Cabinet of Ministers.

Please refrain from sending any restricted items, including but not limited to:

• Alcohol and any products with alcohol

• Perishable foods

• Knives

• Batteries

• Aerosols

• Compressed air and gas cylinders

• Camping stoves

• Matches

• Perfumes/aftershave

• Illegal drugs

For full list of restricted items, please visit https://us.meest.com/services/service/delivery-to-ukraine

We cannot ship restricted items by AIR. If you need a contact or organization in Poland who can help you procure humanitarian goods which cannot be shipped from Canada or U.S., please reach out to us directly.

Natalia Brandafi, COO

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА В УКРАЇНУ

З 1 березня Meest-America пропонує спеціальну знижку ($2.30 за фунт, що сплачується до Meest-America) (і 5 доларів США за опрацювання) для всіх осіб та організацій, які хочуть надіслати гуманітарну допомогу в Україну. Будь-яка особа або організація може передати пакети гуманітарної допомоги до місця розташування складу Meest або агента в США.

Усі пакунки  повинні оброблятися співробітниками та агентами Meest іповинні бути належним чином прийняті.

Вимоги:

• Максимальна вага кожної упаковки 30 кг

• Все відбуватиметься по ПОВІТРЯМУ

• Щотижня ми відправлятимемо кілька авіа вантажів

• Орієнтовний загальний час доставки з Нью Джерсі  в Україну становить 5-7 днів. Ми не можемо гарантувати терміни доставки протягом цього часу.

• Упакуйте кожну коробку за категорією предмета (тобто одяг з одягом, їжа з їжею тощо)

• Ми просимо всіх надати новий одяг та постільну білизну, а не використані речі.

• Нам потрібен 100% опис товару в кожній упаковці. Будь ласка, запишіть усі товари на папері, щоб вони йшли разом із кожною посилкою.

• Нам знадобиться приблизна вартість для кожної посилки.

• Вам не потрібна адреса «отримувача» в Україні, якщо у вас її немає. Всю гуманітарну допомогу можна надіслати до Міжнародного Благодійного Фонду Міст у Львові, Україна, що за адресою: Зелена, 147. Його буде доставлено на склад Meest у Львові та розповсюджено між різними організаціями в Україні, які збирають та розповсюджують допомогу там, де це необхідно. (Ми оголосимо про це незабаром)

• Все, що класифікується як «гуманітарна допомога», потрібно буде відправити до акредитованої благодійної організації чи організації в Україні. Якщо у вас є, ви можете включити назву акредитованої благодійної організації чи організації в опис товарів, які ви надсилаєте.

Пріоритетні пункти гуманітарної допомоги:

• Продукти, що не швидко псуються – ВЕЛИКИЙ ПОПИТ

• Одяг та взуття для чоловіків/жінок/дітей

• Термобілизна

• Засоби гігієни (жіночі товари, підгузники тощо)

• Ковдри

• Постільна білизна

• Столовий одяг (одноразовий)

• Перша допомога та аптечки

• Намети, матраци, спальні мішки

• Автономні лампи

• Свічки

• Ємності для рідин (каністри для води, палива, мастильних матеріалів ємністю 10-20 л)

• Захисне військове спорядження (шоломи, бронежилети, тактичні рюкзаки, сухий пайок) – ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: дозволені не всі бронежилети. Будь ласка, переконайтеся, що вони дозволені для експорту.

Перелік необхідних предметів Кабінету Міністрів України додається.

Будь ласка, утримайтеся від надсилання будь-яких обмежених товарів, зокрема, але не обмежуючись:

• Алкоголь і будь-які продукти зі спиртом

• Продукти, що швидко псуються

• Ножі

• Батарейки

• Аерозолі

• Балони зі стисненим повітрям і газом

• Кемпінгові печі

• Сірники

• Парфуми/після гоління

• Нелегальні наркотики

Для отримання повного списку обмежених товарів відвідайте https://us.meest.com/services/service/delivery-to-ukraine

Ми не можемо відправити товари з обмеженим доступом AIR. Якщо вам потрібен контакт або організація в Польщі, яка може допомогти вам придбати гуманітарні вантажі, які не можна доставити з Канади чи США, зв’яжіться з нами безпосередньо.

В додатку необхідний  список товарів від Кабінету Міністрів України.

Meest America не може приймати будь-які пожертви. Ми можемо приймати тільки посилки і вантажі.

Наталія Брандвфі

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.