December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

УКРАЇНОЦЕНТРИЗМ, ЖУРНАЛІСТИКА І СИСТЕМА ЗМІ

1 min read

Володимир Іваненко. Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ. Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2020. — 449 с.).

ВІД АВТОРА

Цю збірку складають мої статті й нотатки останніх двох десятиріч, присвячені проблемам журналістики, засобів масової інформації (далі — ЗМІ), журналістикознавства й журналістської освіти, а відтак і проблем інформаційного простору та захисту інформаційного суверенітету України, створення україноцентричної системи ЗМІ та їхньої ролі як ключового інструмента формування й вираження громадської думки як “четвертої влади”.

Як і в попередніх збірках моїх статей (“Українізація як факт і фактор системних змін”, “В’ячеслав Чорновіл як явище української історії та політики”, “Будапештський формат”), статті й нотатки тут розміщені в хронологічному порядку, що дає змогу відстежити еволюцію моїх поглядів на обговорювані теми за останні десятиріччя.

Більшість цих текстів має публіцистичний характер, і лише деякі з них можна означити як наукові, журналістикознавчі твори.

Порушені в цій збірці теми, безумовно, заслуговують глибшого й докладішого осмислення, яке я спробую запропонувати й у суто науково-дослідницькому висвітленні. Сподіваюся також, що осми-сленням порушених тут проблем займуться й мої колеги — як науковці, так і практики.

Ще хочу звернути увагу читача на те, що висловлена у моїх статтях критика на адресу журналістики і ЗМІ, журналістської науки та освіти в Україні, якою жорсткою вона не була б, носить конструктивний характер: у своїх статтях і нотатках я пропоную шляхи розв’язання вузлових проблем — українізації інформаційного простору й захисту інформаційного суверенітету України, створення україноцентричної системи ЗМІ, підготовки україноцентричних журналістських кадрів та інших.

Найсуттєвішим чинником ряду статей і нотаток, які увійшли до цієї збірки, є проект Української Світової Інформаційної Мережі (УСІМ), який я вже намагаюся втілити в життя і який я розглядаю як одну з підвалин для створення і розбудови україноцентричної системи ЗМІ в Україні на основі об’єднання потенціалу україноцентричних журналістів та медіаменеджерів України й діаспори.

З-поміж більш-менш розлогих статей і нотаток мій читач зверне увагу на короткі (на один-два абзаци) нотатки, які я подаю у збірці під заголовком “Між іншим…”,  який неперіодично повторюється.

Користуючись нагодою, висловлюю щиру вдячність усім, хто так чи інакше спричинився до написання статей і нотаток та об’єднання їх у цю збірку.

28 травня 2020 р.

UKRAINOCENTRISM, JOURNALISM & MEDIA SYSTEM

Volodymyr Ivanenko. Ukrainocentrism, Journalism & Media System. Washington: Ukraina Inc Publishing. — 2020. — 449 p. —  in Ukrainian.

This collection of articles and notes is devoted to the idea of Ukraine’s information space systemic Ukrainization and information sovereignty protection, Ukrainocentric media system creation and its key tool role in forming and expressing public opinion as a ‘fourth power’. The book is intended for journalists and media managers, journalism experts, teachers and students, a wide range of readers. —  in Ukrainian

ЗАВАНТАЖИТИ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ КНИЖКИ:

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.