September 26, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

VICTORIA SPARTZ PUTS PRESSURE ON FBI | ВІКТОРІЯ СПАРТЦ ТИСНЕ НА ФБР

2 min read

ENG | УКР

Spartz Requests Wray Explain FBI’s Potentially “Substantial Aid to Kremlin’s War Effort“ and Censorship of Americans

July 14, 2023 Press Release

Washington, D.C. – Today, Rep. Spartz (IN-05) sent a letter to FBI Director Wray requesting a briefing on the FBI’s collaboration in 2022 with a foreign government, compromised Security Service of Ukraine (SBU), to censor Americans. 

“Many actions of the FBI in recent years are alarming and undermining the credibility of the agency – warrantless surveillance, censorship, intimidation, and politicization,” Spartz said. “Congress has a duty to the American people to protect their rights and cannot allow these blatant violations to continue with no real consequences.”

The Judiciary Committee report revealed that the FBI, acting on behalf of the Russian-infiltrated SBU, requested social media platforms to remove or suspend authentic accounts of Americans.

* * *

The Honorable Christopher A. Wray Director
Federal Bureau of Investigation
935 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20535
Dear Director Wray,

July 14, 2023

I am writing to follow-up on the July 12, 2023 Judiciary Committee hearing and several letters I sent to you earlier.

As you are aware, the Committee recently released a report on “The FBI’s Collaboration with a Compromised Ukrainian Intelligence Agency to Censor American Speech”, which is very concerning especially in light of all other things happening at your agency.

Specifically, the report detailed how the FBI acted on behalf of the Russian-infiltrated Security Service of Ukraine (SBU) in March of 2022 and “requested—and, in some cases, directed—the world’s largest social media platforms to censor Americans… online,” “flagged for social media companies the authentic accounts of Americans, including a verified U.S. State Department account and those belonging to American journalists,” and “requested the removal or suspension of authentic accounts expressing unambiguously pro-Ukrainian views, as well as those voicing opposition to Russian President Vladimir Putin.”

In July of 2022, amid rampant allegations over Russian infiltration of the SBU, President Zelensky fired SBU head Ivan Bakanov and opened 651 cases into allegations of treason within the Ukrainian government.
As discussed during the hearing, I would like for you to arrange a briefing on the following:

1) Why did the FBI not exercise proper due care and vetting, aid a foreign government in “viewpoint- based censorship”, and violate the constitutional rights of Americans?

2) What investigations and process changes did the FBI undertake, considering that the same agents from the FBI who potentially rendered “substantial aid to the Kremlin’s war effort” are still working with the same individuals at the SBU as a “top partner”.

3) I would also like to get an update on my letter dated December 19, 2022, requesting you to look into potential attacks by a foreign government, and June 22, 2023, requesting recordings of the CHS-1 interviews in the Durham report.
Please respond no later than August 11, 2023, to schedule a briefing.

Sincerely,
Victoria Spartz
Member of Congress (IN-05)

* * *

Spartz просить Рей пояснити потенційну «суттєву допомогу Кремля у війні» та цензуру американців

14 липня 2023 р. Прес-реліз
Вашингтон, округ Колумбія.

Сьогодні представниця Спартц (IN-05) надіслала листа директору ФБР Рею з проханням надати інформацію про співпрацю ФБР у 2022 році з іноземним урядом, скомпрометованим Службою безпеки України (СБУ), з метою цензурування американців.

«Багато дій ФБР за останні роки викликають занепокоєння та підривають довіру до агентства — несанкціоноване стеження, цензура, залякування та політизація», — сказала Спартц. «Конгрес зобов’язаний перед американським народом захищати його права і не може допустити, щоб ці кричущі порушення тривали без реальних наслідків».

У доповіді Юридичного комітету виявилося, що ФБР, діючи від імені СБУ, в яку проникла Росія, звернулося до платформ соціальних мереж з проханням видалити або призупинити справжні облікові записи американців.

* * *

Шановний Крістофер А. Рей Директор
Федеральне бюро розслідувань
935 Pennsylvania Avenue, N.W. Вашингтон, округ Колумбія 20535

Шановний директор Рей!

14 липня 2023 р

Я пишу, щоб підтвердити слухання в Судовому комітеті 12 липня 2023 року та кілька листів, які я надіслала вам раніше.

Як вам відомо, Комітет нещодавно опублікував звіт про «Співпрацю ФБР із скомпрометованою українською розвідкою для цензури американської свободи слова», який висловлює занепокоєння, особливо в світлі всіх інших подій, які відбуваються у вашому відомстві.

Зокрема, у звіті детально описано, як ФБР діяло від імені проникнутої Росією Служби безпеки України (СБУ) у березні 2022 року та «вимагало — і, в деяких випадках, керувало — найбільші у світі соціальні медіа-платформи здійснювати цензуру американців… онлайн», «позначало для компаній соціальних медіа справжні облікові записи американців, у тому числі перевірені облікові записи Держдепартаменту США та облікові записи, що належать американським журналістам», і «вимагало видалення або призупинення автентичних акаунтів, які висловлюють однозначно проукраїнські погляди, а також тих, що висловлюють опозицію президенту Росії Володимиру Путіну».

У липні 2022 року на тлі масових звинувачень щодо проникнення Росії в СБУ президент Зеленський звільнив голову СБУ Івана Баканова та відкрив 651 справу за звинуваченнями в державній зраді в українському уряді.

Як обговорювалося під час слухання, я хотіла б, щоб ви організували брифінг щодо наступного:

1) Чому ФБР не виявило належної уваги та перевірки, допомогло іноземному уряду в «цензурі на основі точки зору» та порушило конституційні права американців?

2) Які розслідування та зміни процесу здійснило ФБР, враховуючи, що ті самі агенти ФБР, які потенційно надавали «суттєву допомогу військовим зусиллям Кремля», досі працюють з тими ж особами в СБУ як «головний партнер».

3) Я також хотіла бо отримати оновлення щодо мого листа від 19 грудня 2022 року з проханням розглянути можливі напади з боку іноземного уряду та від 22 червня 2023 року з проханням записати записи інтерв’ю CHS-1 у звіті Дарема.

Для призначення брифінгу просимо відповісти не пізніше 11 серпня 2023 року.

З повагою,
Вікторія Спартц
Член Конгресу (IN-05)

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.