June 6, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

СМІТТЄВА СТОЛИЦЯ РОСІЇ | TRASH CAPITAL OF RUSSIA

2 min read

УКР | ENG

СМІТТЄВА СТОЛИЦЯ РОСІЇ

Як живуть міста у російській глибинці

Дехто на Заході виступає проти повноцінної мілітарної допомоги Україні для повної й остаточної перемоги над Росією. Бояться ескалації війни з боку РФ. Цей «страх» обумовлений повним незнанням реального стану, в якому перебуває Росія, або ж корупцію залежністю від Москви.

*

“Який сором. Просто немає слів”, — у Мережі показали російську Читу на тлі війни з Україною

Росія витрачає мільярди на війну проти України, не звертаючи уваги на гігантські проблеми всередині країни.

У Росії місцева столиця Забайкалля Чита тоне у смітті, фекаліях та нечистотах. Цілі райони живуть без каналізації та ходять у сортири з дірками. А коли сортири переповнюються, люди просто виливають відра з лайном у дворах.

При цьому, незважаючи на повальну бідність та відсутність каналізації, Росія витрачає мільярди на війну проти України, не звертаючи уваги на гігантські проблеми всередині країни. Відео опублікував Telegram-канал “Україна 365”, показавши жахливі умови життя пересічних росіян.

“Я тут 25 років живу і жодного разу в туалет не ходила. У нас нема де в туалет ходити”, – заявляє вона. “При цьому держава, де у 2023 році люди живуть у первісних умовах і тонуть у калових болотах, замість того, щоб прибрати цю ганьбу, витрачає мільярди на безглузду війну та імітацію величі.

Пропаганда гордо рапортує про відновлення захопленого Маріуполя, який рано чи пізно доведеться повертати Україні. Але нікому не спадає на думку відновлювати Читу. На свої міста Z-патріотам, як завжди, начхати”, — зазначено в коментарі до відео.

Кадри також прокоментував український журналіст та блогер Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

Раніше повідомлялося, що на полицях супермаркетів РФ почали з’являтися муляжі замість продуктів.

Діалог.UA

Чита — Википедия

* * *

TRASH CAPITAL OF RUSSIA

How cities live in the Russian hinterland

Some in the West oppose full-fledged military aid to Ukraine for a complete and final victory over Russia. They fear an escalation of the war on the part of the Russian Federation. This “fear” is due to complete ignorance of the real state in which Russia is, or corruption due to dependence on Moscow.

*

“What a shame. There are simply no words”, — the Russian Chita was shown on the Internet against the background of the war with Ukraine.

Russia is spending billions on the war against Ukraine, not paying attention to the gigantic problems inside the country.

In Russia, the local capital of Transbaikalia, Chita, is drowning in garbage, feces and sewage. Entire districts live without sewage and go to latrines with holes. And when the latrines overflow, people simply pour out buckets of shit in the yards.

At the same time, despite the abject poverty and lack of sewage, Russia spends billions on the war against Ukraine, paying no attention to the gigantic problems inside the country. The video was published by the Telegram channel “Ukraine 365”, showing the terrible living conditions of ordinary Russians.

“I have lived here for 25 years and have never gone to the toilet. We have nowhere to go to the toilet,” she says. “At the same time, the state, where in 2023 people live in primitive conditions and drown in fecal swamps, instead of removing this shame, spends billions on a senseless war and imitation of greatness.

Propaganda proudly reports on the restoration of captured Mariupol, which sooner or later will have to be returned to Ukraine. But no one thinks of restoring Chita. As usual, Z-patriots should sneeze at their cities,” the comment to the video states.

Ukrainian journalist and blogger Denys Kazansky also commented on the footage in his Telegram channel.

Earlier it was reported that dummies began to appear on the shelves of supermarkets in the Russian Federation instead of products.

Dialog.UA

Chita, Zabaykalsky Krai — WikipediaDonate to Ukrainian Worldwide Information Network | Складіть пожертву на Українську Світову Інформаційну Мережу

[$1] [$5] [$10] [$20] [$50] [$100] [More|Більше]

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.