December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

LECTURES, REPORTS, PRESENTATIONS & SPEECHES | ЛЕКЦІЇ, ДОПОВІДІ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ Й ВИСТУПИ

1 min read

ENG | УКР

Prof. Dr. Volodymyr Ivanenko begins his performances with lectures, reports, presentations and speeches at universities, think tanks and Ukrainian communities in the USA. You can choose from the list below the topic on which you would like Prof. Ivanenko spoke at your institution or in your community. Invitations, offers and requests can be sent by email.

Проф. Д-р Володимир Іваненко починає свої виступи з лекціями, доповідями, презентаціями та виступи в університетах, мозкових центрах та українських громадах США. Ви можете вибрати із пропонованого нижче списку тему, за якою ви хотіли б, щоб проф. Іваненко виступив у вашому закладі або у вашій громаді. Запрошення, пропозиції та запити можна надсилати на електронну пошту.

Offered Topics | Пропонована тематика

1. The Nature of Russia’s War on Ukraine | Природа війни Росії в Україні
2. Russian Historical Myth | Російський історичний міф
3. The Urgency of Reviewing Treaties on Security and Cooperation in Europe (Helsinki-2) | Нагальність оновлення договорів про безпеку і співробітництво в Європі (Гельсінки-2)

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

4. Ukrainian Dissidence and Independence of Ukraine | Українське дисидентство і незалежність України

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

5. Ukrainization as a Fact and Factor of Systemic Changes in Ukraine | Українізація як факт і фактор системних змін в Україні

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

6. Ukrainian Ibformation Space and the Relevance of Creating a Ukrainian-centric Mass Media System | Український інфрмаційний простір і актуальність створення україноцентричної системи ЗМІ

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

7. Світове Українство — рушійна сила системних змін в Україні 

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва

8. Systemic Social Order Changes are a Perspective for Ukraine | Системні устроєві зміни — перспектива для України | 

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

9. The Transformational Mission of the Ukrainian Cossacks | Трансформаційна місія Українського Козацтва

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

10. The Іntellectual Еlite of Ukraine as a Problem | Інтелектуальна еліта України як проблема

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

* * *

If you are interested in any of these topics and would like to invite Dr. Ivanenko as a lecturer, presenter or speaker, please, contact us by email.

Якщо вас цікавить якась із цих тем, і ви побажали б запросити д-ра Іваненка яко лектора, презентатора або промовця, зголосіться, будь ласка, на нашу елетронну пошту.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.