April 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НЕТАНЬЯХУ РАПТОВО СТАВ ПРОУКРАЇНСЬКИМ​ | NETANYAHU SUDDENLY BECAME PRO-UKRAINIAN

2 min read

УКР | ENG

NETANYAHU SUDDENLY BECAME PRO-UKRAINIAN

“Діалог.UA” пише, що друг Путіна серйозно обдурив його: Шейтельман розповів про “удар”, який нещодавно отримав диктатор

Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував позицію прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який раптово став проукраїнським.

Нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони. Крім того, ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху у двох своїх інтерв’ю сказав, що розгляне можливість постачання Україні “Залізного купола” та іншого виду озброєнь. Ця ситуація цікава тим, що Нетаньяху називають “другом Путіна” і багато хто турбувався про те, що він прийшов до влади. Тим не менш, російсько-ізраїльський політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що насправді Нетаньяху – друг Ізраїлю та Америки. Про це експерт заявив в інтерв’ю Василю Голованова для YouTube-каналу “Фабрика новин”.

“Він дуже грамотний політик, дуже хитрий і лавіруючий, найхитріший звір у лісі, який, безумовно, використав Путіна у своїх інтересах. Він використав його, як міг, тому так, обіймався з ним, няньчився, ручався, приїжджав на 9 травня, все, що завгодно. Але все, що завгодно заради інтересів Ізраїлю, – сказав Шейтельман. – І ось раптом минулого тижня Нетаньяху чомусь вирішив, що на користь Ізраїлю – постачати озброєння Україні».

Потім експерт додав, що це означає лише одне: Нетаньяху в цьому знайшов якийсь інтерес, і, швидше за все, йдеться про якісь “ігри” навколо Ірану. “Він рішучий, правий політик. Взагалі він із “яструбів”, і він завжди веде агресивну політику. Це агресивна поведінка щодо Росії. Може, таким чином він хоче вплинути на Росію, щоб вона відмовилася щось передавати Ірану, наприклад” – припустив Шейтельман.

Від УСІМ:

Михайло Шейтелман — не єдиний, кого вразило те, що Біньямін Нетаньяху раптово став проукраїнським. Нічого дивного у цьому немає. З поверненням на посаду Прем‘єр-Міністра Ізраїлю панові Нетаньяху нагадали, що по чоловічій лінії він має українські ґени (див. посилання внизу).

NETANYAHU SUDDENLY BECAME PRO-UKRAINIAN

“Dialog.UA” writes that Putin’s friend seriously deceived him: Sheitelman told about the “blow” that the dictator recently received

Political technologist Mikhail Sheitelman commented on the position of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who suddenly became pro-Ukrainian.

Recently, the Ministry of Defense confirmed that Ukraine will receive missile and drone warning technologies from Israel. In addition, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said in two of his interviews that he would consider the possibility of supplying Ukraine with “Iron Dome” and other types of weapons. This situation is interesting because Netanyahu is called “Putin’s friend” and many were worried about him coming to power. Nevertheless, Russian-Israeli political technologist Mykhailo Sheitelman believes that Netanyahu is actually a friend of Israel and America. The expert stated this in an interview with Vasyl Golovanov for the “News Factory” YouTube channel.

“He is a very competent politician, very cunning and manipulative, the most cunning beast in the forest, who certainly used Putin in his interests. He used him as much as he could, so yes, cuddled him, babysat him, vouched for him, came on May 9th, whatever. But anything for the sake of Israel’s interests, Sheitelman said. — And suddenly last week Netanyahu for some reason decided that it would be in the interest of Israel to supply weapons to Ukraine.”

Then the expert added that this means only one thing: Netanyahu found some interest in this, and most likely it is about some “games” around Iran. “He is a decisive, right-wing politician. In general, he is one of the “hawks”, and he always pursues an aggressive policy. This is aggressive behavior towards Russia. Maybe, in this way, he wants to influence Russia so that it refuses to transfer something to Iran, for example,” Sheitelman suggested.

From UWIN:

Mikhail Sheitelman is not the only one who was surprised that Benjamin Netanyahu suddenly became pro-Ukrainian. There is nothing surprising in this. With his return to the post of Prime Minister of Israel, Mr. Netanyahu was reminded that he has Ukrainian genes on the male line (see links below).

До теми | On Topic:

ПОВЕРНЕННЯ БЕНЬЯМІНА НЕТАНЬЯГУ – Др. Володимир Іваненко

BENJAMIN NETANYAHU’S COME BACK – Dr. Volodymyr Ivanenko

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.