December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ | INTERESTING FACTS ABOUT UKRAINE

4 min read

УКР | ENG

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО УКРАЇНУ

🇺🇦 1. Україна продає модельне взуття в… Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торгівельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% – за кордоном.
Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо.
Найцікавіше те, що починалися вони як «Бренди-перевертні», тобто їх шили в Україні під виглядом іноземних марок. Тепер усе трохи не так і це взуття з задоволенням носять європейці.

🇺🇦 2. Україна продає сири в… Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об’єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.
Окреме слово – про органічну продукцію. Чи знали ви, що українська компанія «Органік Мілк» (м. Баранівка Житомирської області) возить органічний сир, йогурт та інші «смаколики» до Еміратів літаками?
І ця компанія не єдина – їх девять…

🇺🇦 3. Один з найкращих світових брендів елітних меблів… український. Їх виробляє ПП «Меблева фабрика “Мірт”» (Новоград-Волинський, Житомирська обл/ Це не італійські і не французькі майстри постаралися. Їм до такої якості й краси далеко. Українські меблі та деревяні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах тадомівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників – великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові.

🇺🇦 4. Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів… українська компанія «Айсберг» (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.
А починалося усе з імпорту холодильників з Німеччини, Італії, Великої Британії…

🇺🇦 5. Серед найкращих у світі вітрильних яхт… українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, «Вітрила України» з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками.

🇺🇦 6.Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди… українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиш, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП «Фішер-Мукачеве» виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж. Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno. Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару.

🇺🇦 7. А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії забито українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС.

🇺🇦 8. А ще ми продаємо в Японію сигари і сигарети.
А до Європи – вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі.
Про шоколад та цукерки помовчмо – це усі знають і це нецікаво.

🇺🇦 9. А ще ми постачаємо чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика “Леся” має і власний бренд, в числі її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо. Помилуйтеся, жінки на це чудо. Воно не з Парижу.

🇺🇦 10. А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють надсучасні бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі «Інститут монокристалів». Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.

🇺🇦 11. А ще Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.

🇺🇦 12. А це українські легкі гелікоптери, які щойно почала випускати коммпанія “Горизонт” з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують замовники.
Так що не лише чавунними зливками, соняшниковою олією й вікопомною електропроводкою для «Фольксвагена» і «Опеля» ми можемо похвалитися.

* * *

INTERESTING FACTS ABOUT UKRAINE

🇺🇦 1. Ukraine sells model shoes to… Italy. Yes, to a country that is famous all over the world for its own brands. And not only to Italy, but also to France, Great Britain, the USA, Germany and dozens of other countries.
It is a trademark of Braska. It is passed off as British, but in fact it is owned by an entrepreneur from Kyiv’s Troyes region. Currently, 40% of Braska shoes are produced in Ukraine for local consumers, and 60% – abroad.
There are other similar firms, such as Luciano Carvari, Blink, etc.
The most interesting thing is that they started as “Werewolf Brands”, that is, they were sewn in Ukraine under the guise of foreign brands. Now everything is a little different and Europeans are happy to wear these shoes.

🇺🇦 2. Ukraine sells cheese to… Holland. And butter. And not only to Holland, but also to Denmark, which is famous for its butter. And we also sell cheeses to Kazakhstan and Egypt, Moldova and the United Arab Emirates. Last year, we exported almost 8,000 tons of cheese and 470 tons of butter.
A separate word about organic products. Did you know that the Ukrainian company “Organic Milk” (Baranivka, Zhytomyr region) transports organic cheese, yogurt and other “goodies” to the Emirates by plane?
And this company is not the only one – there are nine of them…

🇺🇦 3. One of the world’s best luxury furniture brands… Ukrainian. They are produced by PE “Furniture factory “Mirt”” (Novograd-Volynskyi, Zhytomyr region/ These are not Italian or French craftsmen who tried. They are far from such quality and beauty. Ukrainian furniture and wooden decorative elements made of natural precious wood can be seen in foreign embassies , in offices and homes of famous businessmen, in elite restaurants and hotels in the European Union, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, etc. Among the customers are large international companies, such as Marriott International with its headquarters in the USA, which manages the operation of 6,080 hotels around the world .

🇺🇦 4. One of the world’s best manufacturers of refrigerated showcases for supermarkets… the Ukrainian company “Aisberg” (Odesa). Its equipment works in supermarkets, hypermarkets and small shops in Germany, Italy, Great Britain, Australia, Iceland and 22 other countries of the world.
And it all started with the import of refrigerators from Germany, Italy, Great Britain…

🇺🇦 5. Among the best sailing yachts in the world… Ukrainian ones. We sell them in particular to Canada and Sweden. To Sweden, Karl!
Black Sea Yachts shipyard and Fifth Ocean Yachts from Mykolaiv, “Sails of Ukraine” from Kherson and six other Ukrainian manufacturers successfully compete with well-known European and American manufacturers.

🇺🇦 6. The most popular skis and snowboards in Europe… are Ukrainian. Every second snowboard and every second pair sold in Austria, Great Britain, Germany, France and other countries. JV “Fisher-Mukacheve” is the leader, producing 180 models of cross-country skis and 130 models of mountain skis. The factory produces products not only of the Fischer brand, but also of other brands, in particular, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno. In total, Ukraine sold 731.4 thousand units of this product to the EU last year.

🇺🇦 7. And Ukraine took third place in the world as a supplier of honey. Supermarkets in France, Germany, Belgium, the Emirates, and Italy are full of Ukrainian sweet products. Ukraine also ranks third in the volume of chicken exports to EU countries.

🇺🇦 8. And we also sell cigars and cigarettes to Japan.
And to Europe – wine. And not only to Europe. Its exports have doubled over the past two years.
Let’s keep quiet about chocolate and candies – everyone knows that and it’s not interesting.

🇺🇦 9. We also supply men’s clothing to Great Britain and women’s clothing to Germany. Europe and the world wear jeans and other clothes of the famous German brand Brax, without even suspecting that they are sewn at the Lesya factory in Novohrad-Volynskyi. The “Lesya” factory has its own brand, among its products are exclusive dresses, tunics, skirts, women’s suits, etc. Have mercy on this miracle, ladies. It is not from Paris.

🇺🇦 10. And we also export artificial sapphires, which are used in the USA to make state-of-the-art bulletproof vests and armored glass for the armored cars of American presidents and are used in the rocket and space industry. They are made at the Kharkiv Scientific and Technological Complex “Institute of Single Crystals”. The largest sapphire crystals in the world are grown here.

🇺🇦 11. And Ukraine quickly broke into the international market of IT technologies. Currently, their income ranks third (after agricultural products and metallurgical products) in the article of Ukrainian exports, and every year this direction of high technologies grows exponentially.

🇺🇦 12. And these are Ukrainian light helicopters, which the company “Horizon” from Bila Tserkva (Kyiv region) has just started to produce. Customers are already receiving them.
So we can boast not only cast iron ingots, sunflower oil and age-old electrical wiring for Volkswagen and Opel

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.