November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UN GENERAL ASSEMBLY TAKES UKRAINE’S SIDE | ҐЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН СТАЛА НА БІК УКРАЇНИ

2 min read

ENG | УКР

UN GENERAL ASSEMBLY TAKES UKRAINE’S SIDE

Russia’s fiasco in United Nations GEneral Assembly voting on its so-called referendums in Ukraine!

Astonishing 143 nations of total 193 voted yesterday in favor of the UN GeneralAssembly resolution that condemns Russia’s “illegal so-called referendums” in Ukraine’s regions within its internationally-recognized borders, UN News reported.

As few as five countries voted against, namely Belarus, North Korea, Nicaragua and Syria beside Russia itself, with 35 abstaining, mainly African nations, alongside China and India.

Defending the principles of the UN Charter, the resolution emphasizes that the “regions of Donetsk, Kherson, Luhansk and Zaporizhzhia are temporarily occupied by Russia as a result of aggression, violating Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and political independence”.

It also calls on “all States, the UN and international organizations not to recognize any of Russia’s annexation claim and demands the immediate reversal of its annexation declaration”.

Ukraine’s representative to the UN Serhiy Kyslytsya mocked the Russian fiasco in a tweet: “Oh God! Can’t see it! How many you said voted for Russia? 4? Blimey! …”

* * *

ҐЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ООН СТАЛА НА БІК УКРАЇНИ

Фіаско Росії під час голосування на Генеральній Асамблеї ООН щодо її так званих референдумів в Україні!

Вражаючі 143 країни із 193 проголосували вчора за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує «незаконні так звані референдуми» Росії в регіонах України в межах її міжнародно визнаних кордонів, повідомляють Новини ООН.

Лише п’ять країн проголосували проти, а саме Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа та Сирія, окрім самої Росії, а 35 утрималися, переважно африканські країни, а також Китай та Індія.

Захищаючи принципи Статуту ООН, резолюція наголошує, що «Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області тимчасово окуповані Росією внаслідок агресії, що порушує територіальну цілісність, суверенітет і політичну незалежність України».

Він також закликає «всі держави, ООН і міжнародні організації не визнавати будь-які претензії Росії на анексію та вимагає негайного скасування її заяви про анексію».

Представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв російське фіаско у твіттері: «О Боже! Не бачу! Скільки, за вашими словами, проголосували за Росію? 4? Боже! …”


From UWIN | Від УСІМ:

Extraordinary event! The world is on Ukraine’s side. But this is not yet a victory. This is a springboard for a powerful performance on all fronts — diplomatic, informational and, of course, military.

The next steps should be — recognition of Russia as a terrorist state in the countries that supported Ukraine, expelling Russia from the UN and other international organizations, complete isolation of Russia from the world and support for the disintegration of Russia as an empire.

* * *

Надзвичайна подія! Світ — на боці України. Але це ще не перемога. Це — плацдарм для потужного наступу на всіх фронтах — дипломатичному, інформаційному і, звичайно ж, воєнному.

Наступними кроками мають бути — визнання Росії державою-терористом у країнах, які підтримали Україну, виключення Росії з ООН та інших міжнародних орґанізацій, повна ізоляція Росії від світу й підтримка процесів дезінтеґрації Росії як імперії.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.