December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

G7 FOREIGN MINISTERS’ STATEMENT | ЗАЯВА МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ G-7

2 min read

ENG | УКР

G7 FOREIGN MINISTERSSTATEMENT

G7 Foreign Ministers’ Statement on the Illegal Annexation of Sovereign Ukrainian Territory

The text of the following statement was released by the G7 foreign ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States of America, and the High Representative of the European Union.

* * *

We, the G7 Foreign Ministers of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the United States of America, and the High Representative of the European Union, are united in our condemnation in the strongest possible terms of Russia’s war of aggression against Ukraine and its continued violations of Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Independence.

President Putin’s efforts to incorporate Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhya regions into the territory of the Russian Federation constitute a new low point in Russia’s blatant flouting of international law, and yet another example of Russia’s unacceptable violations of Ukraine’s sovereignty, the UN Charter, and the commonly agreed principles and commitments of the Helsinki Final Act and the Paris Charter.

We will never recognize these purported annexations, nor the sham “referenda” conducted at gunpoint.

We reiterate our call for all countries to condemn unequivocally Russia’s war of aggression and its attempt to acquire territory by force. We call on the broader international community to reject Russia’s brutal expansionism, its efforts to deny Ukraine’s existence as an independent state, and its blatant violation of the international norms that guarantee international peace, security, and the territorial integrity and sovereignty of all states.

We will impose further economic costs on Russia, and on individuals and entities – inside and outside of Russia – that provide political or economic support to these violations of international law. We are unwavering in our support for Ukraine’s right to defend itself against Russia’s war of aggression and its unquestionable right to reclaim its territory from Russia.

We reiterate our condemnation of Russia’s irresponsible nuclear rhetoric. It will not distract or dissuade us from supporting Ukraine, for as long as necessary.

Russia must immediately stop its war of aggression, withdraw all of its troops and military equipment from Ukraine, and respect Ukraine’s independence, sovereignty, and territorial integrity within its internationally recognized borders. We reaffirm that the regions of Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhya as well as Crimea are integral parts of Ukraine.

* * *

ЗАЯВА МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ G-7

Заява міністрів закордонних справ G7 щодо незаконної анексії суверенної української території

Текст наступної заяви оприлюднили міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.

* * *

Ми, міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Верховний представник Європейського Союзу, єдині в нашому найрішучішому засудженні війни Росії проти агресії проти України та триваючих порушень суверенітету, територіальної цілісності та Незалежності України.

Зусилля президента Путіна включити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області до складу Російської Федерації є новою нижньою точкою в явній зневазі Росією міжнародного права та ще одним прикладом неприпустимих порушень Росією суверенітету України, Статуту ООН та спільно узгоджених принципів та зобов’язань Гельсінського заключного акту та Паризької хартії.

Ми ніколи не визнаємо ні нібито анексії, ні фіктивні «референдуми», проведені під дулом зброї.

Ми знову закликаємо всі країни однозначно засудити загарбницьку війну Росії та її спробу заволодіти територією силою. Ми закликаємо ширше міжнародне співтовариство відкинути жорстокий експансіонізм Росії, її спроби заперечити існування України як незалежної держави та її кричуще порушення міжнародних норм, які гарантують міжнародний мир, безпеку, територіальну цілісність і суверенітет усіх держав.

Ми будемо накладати додаткові економічні збитки на Росію, а також на фізичних та юридичних осіб – у Росії та за її межами – які надають політичну чи економічну підтримку цим порушенням міжнародного права. Ми непохитно підтримуємо право України захищатися від агресивної війни Росії та її беззаперечне право повернути свою територію від Росії.

Ми знову засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії. Це не буде відволікати чи відмовляти нас від підтримки України стільки, скільки потрібно.

Росія має негайно припинити свою агресивну війну, вивести всі свої війська та військову техніку з України та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтверджуємо, що Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області, а також Крим є невід’ємними частинами України.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.