November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

TESTING INFLUENCE | ВИПРОБУВАННЯ ВПЛИВОВІСТЮ

2 min read

ENG | УКР

TESTING INFLUENCE

Volodymyr Zelenskyy was recognized as the most influential Jew of the year. Good news.

Congratulations! We hope that V. Zelenskyy will confirm his status as the most influential Jew of the year with such good deeds for Ukraine, of which he is the president:

1. He will secure the full support of Ukraine from the side of Israel and the entire world Jewry in its resistance to Russian aggression.

2. He will attract Israel’s military aid to Ukraine following the example of the USA, Great Britain and other countries.

3. He will achieve Israel’s define of Russia as a terrorist state, and thus indirectly recognize the Holodomor organized by Moscow as a genocide of the Ukrainian people.

We would like to remind that Ukraine currently feels the support of those Jews who fight in the ranks of the Armed Forces as volunteers, who provide for the needs of the front as volunteers and who, together with Ukrainians, participate in events to support Ukraine in various countries of the world.

* * *

ВИПРОБУВАННЯ ВПЛИВОВІСТЮ

Володимира Зеленського визнано найвпливовішим євреєм року. Приємна новина.

Вітаємо! Сподіваємося, що В. Зеленський підтвердить свій статус найвпливовішого єврея року такими добрими для України, президентом якої він є, подвигами:

1. Заручиться повною підтримкою України з боку Ізраїля й усього світового єврействства у її спротиві російській аґресії.

2. Залучить мілітарну допомогу Ізраїлю Україні за прикладом США, Великої Британії та інших країн.

3. Доб’ється визнання Ізраїлем Росії державою-терористом, і відтак опосередковано визнати влаштований Москвою Голодомор геноцидом українського народу.

Нагадаємо, що наразі Україна відчуває підтримку тих євреїв, які воюють у лавах ЗСУ як добровольці, які забезпечують потреби фронту як волонтери і які разом з українцями беруть участь у заходах на підтримку України в різних країнах світу.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.