February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

STATE DEPARTMENT STATEMENT REGARDING THE MARIUPOL TRIBUNALS | ЗАЯВА ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ ЩОДО ТРИБУНАЛІВ У МАРІУПОЛІ

1 min read

ENG | УКР

The Kremlin’s Illegitimate Tribunals in Mariupol

By planning to hold so-called “tribunals” in Russia-controlled Mariupol against Ukraine’s brave defenders, the Kremlin is attempting to deflect responsibility for President Putin’s war of aggression and distract from overwhelming evidence of the atrocities Russian forces have committed in Ukraine.

The planned show trials are illegitimate and a mockery of justice, and we strongly condemn them. All members of Ukraine’s armed forces, including domestic and foreign volunteers incorporated into the armed forces, are entitled to prisoner of war status if they are captured and must be afforded the treatment and protections commensurate with that status, according to the Geneva Conventions.

We call on Moscow to comply with its obligations under international law. The United States will continue to firmly stand with the Ukrainian people as they defend their freedom.

* * *

Нелегітимні трибунали Кремля в Маріуполі

НЕД ПРАЙС, РЕЧНИК ДЕПАРТАМЕНТУ

Плануючи провести так звані «трибунали» в підконтрольному Росії Маріуполі проти хоробрих захисників України, Кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні.

Заплановані показові процеси є нелегітимними та знущанням над правосуддям, і ми їх рішуче засуджуємо. Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон, і їм повинні надаватися відповідні до цього статусу поводження та захист відповідно до Женевських конвенцій.

Ми закликаємо Москву виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом. Сполучені Штати продовжуватимуть твердо підтримувати український народ, який захищатиме свою свободу.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.