February 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ADDITIONAL ASSISTANCE FOR UKRAINE | ДОДАДКОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ

2 min read

ENG | УКР

ADDITIONAL ASSISTANCE FOR UKRAINE

$775 Million in Additional U.S. Military Assistance for Ukraine

Antony J. Blinken, Secretary of State

As we approach the six-month mark of Russia’s unprovoked and brutal full-scale war against Ukraine, President Putin’s forces continue their assault, inflicting grievous harm on civilians and causing massive destruction of civilian infrastructure.  President Biden has been clear that we will continue to support the people of Ukraine in defending their country from Russia’s aggression for as long as it takes.

As part of those efforts, pursuant to a delegation of authority from the President, today I am authorizing our nineteenth drawdown since September 2021 of U.S. arms and equipment utilizing this authority.  This $775 million drawdown includes additional arms, munitions, and equipment from U.S. Department of Defense inventories, equipment that Ukraine’s forces have used so effectively for their country’s defense.  This package brings total U.S. security assistance committed to Ukraine to approximately $10.6 billion since the beginning of this Administration.

The United States stands with our Allies and partners from more than 50 countries in providing vital security assistance to support Ukraine’s defense of its sovereignty and territorial integrity. The courage and strength of Ukraine’s military and its people are extraordinary, and the United States will continue to provide additional systems and capabilities for Ukraine. These capabilities are carefully calibrated to make the most difference on the battlefield and strengthen Ukraine’s position at the negotiating table.

* * *

ДОДАДКОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ

775 мільйонів доларів додаткової військової допомоги США Україні

Ентоні Дж. Блінкен, державний секретар

Коли ми наближаємося до шестимісячної позначки неспровокованої та жорстокої повномасштабної війни Росії проти України, сили президента Путіна продовжують наступ, завдаючи серйозної шкоди цивільному населенню та спричиняючи масове руйнування цивільної інфраструктури. Президент Байден чітко заявив, що ми продовжуватимемо підтримувати народ України у захисті своєї країни від агресії Росії стільки, скільки буде потрібно.

У рамках цих зусиль, згідно з повноваженнями, делегованими Президентом, сьогодні я дозволяю наше дев’ятнадцяте з вересня 2021 року скорочення зброї та обладнання США, що використовує ці повноваження. Це вилучення 775 мільйонів доларів США включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання зі запасів Міністерства оборони США, обладнання, яке українські сили так ефективно використовували для захисту своєї країни. Завдяки цьому пакету загальна допомога США в галузі безпеки, виділена Україні, сягне приблизно 10,6 мільярдів доларів США з початку роботи цієї адміністрації.

Сполучені Штати підтримують наших союзників і партнерів з більш ніж 50 країн у наданні життєво важливої допомоги у сфері безпеки для підтримки захисту Україною її суверенітету та територіальної цілісності. Мужність і сила української армії та її народу є надзвичайними, і Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні додаткові системи та засоби. Ці можливості ретельно відкалібровані, щоб максимально вплинути на поле бою та зміцнити позиції України за столом переговорів.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.