February 4, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

RUSSIANS ARE HOLDING A PREGNANT UKRAINIAN | РОСІЯНИ ТРИМАЮТЬ У ПОЛОНІ ВАГІТНУ УКРАЇНКУ

2 min read

ENG | УКР

RUSSIANS ARE HOLDING A PREGNANT UKRAINIAN

Russia has in captivity a pregnant an Ukrainian medical service Captain.

Where are all feminists, and human rights activists?

Where are all the values, and standards that we were speaking about?

Where are those politicians that are against abortion?

Here is a child in russian captivity for four months!

30-year-old Maryana Mamonova is in her 7th month of pregnancy, four of which she spent in captivity. For more than three years, she served in the Armed Forces of Ukraine.

If you have empathy, speak. Especially women, especially women who have children. Just imagine in what terrible conditions Maryana can be! What danger to a child! What stress! I cannot even realize that they just keep her there. Only thinking about her caused tears in my eyes.

Someone will tell me that it is putin’s war? No, it is a russian war. The vast majority of russians support this “military operation” that cause the genocide of Ukrainians.

1. Cancel russia

2. Stop operating on russian market

3. Stop buying russian products and work with russian companies

4. No visa for russians

Your leadership is necessary:

European Commission Esmé Stuart Christopher Faroghi Kathleen Ferrier Birgit Van Hout
Agnès Gràcia Corberó

International Society for Human Rights (ISHR)

Amnesty International have you checked this out?

International Committee of the Red Cross – ICRC

Human Rights First Jay Carney Lynda Clarizio

Human Rights Careers Robert Fellner

Human Rights Law Centre

Human Rights Watch, do you only watch or actually do something?

International Rescue Committee
Human Rights Campaign
Joe Sangirardi Kylar W. Broadus, Esq Dane Grams Frank November

Yana Rudenko

* * *

РОСІЯНИ ТРИМАЮТЬ У ПОЛОНІ ВАГІТНУ УКРАЇНКУ

У росії в полоні вагітна українка, капітан медичної служби

Де всі феміністки та правозахисники?

Де всі цінності та стандарти, про які ми говорили?

Де ті політики, які проти абортів?

Ось дитина чотири місяці в російському полоні!

30-річна Мар’яна Мамонова перебуває на сьомому місяці вагітності, чотири з яких вона провела в полоні. Понад три роки служила в лавах Збройних Сил України.

Якщо у вас є емпатія, говоріть. Особливо жінки, особливо жінки, які мають #дітей. Тільки уявіть, у яких жахливих умовах може перебувати Мар’яна! Яка небезпека для дитини! Який стрес! Я навіть не можу усвідомити, що вони просто тримають її там. Одна тільки думка про неї викликала в мене сльози.

Хтось мені скаже, що це війна #путіна? Ні, це російська війна. Переважна більшість росіян підтримує цю «військову операцію», яка спричинила геноцид українців.

Наші дії мають бути простими:

1. Скасувати росію

2. Припинити роботу на російському ринку

3. Перестати купувати російські товари і працювати з російськими компаніями

4. Жодних віз для росіян

Ваше лідерство необхідне:

Європейська Комісія Есме Стюарт Крістофер Фарогі Кетлін Феррієр Біргіт Ван Хоут
Агнес Грасіа Корберо

Міжнародне товариство прав людини (ISHR)

Міжнародна амністія, ви перевіряли це?

Міжнародний комітет Червоного Хреста — МКЧХ

Права людини передусім, Джей Карні Лінда Кларіціо

Кар’єра в галузі прав людини Роберт Феллнер

Правовий центр прав людини

Х’юман Райтс Вотч, ви лише спостерігаєте чи бодай щось робите?

Міжнародний комітет порятунку

Правозахисна кампанія
Джо Сангірарді, Кайлар В. Бродус, Есквайр Дейн, Френк Ноябрь

Яна Руденко


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.