September 26, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

REAL VALUE OF RUSSIA | СПРАВЖНЯ ЦІННІСТЬ РОСІЇ

1 min read

ENG | УКР

REAL VALUE OF RUSSIA

Russia exports gas and oil, war and terror

Look at the diagram and consider whether Russia is the strong world power it claims to be?

Each of these countries offers the world new technologies and a better future.

Russia’s contribution to the development of the world economy is insignificant in comparison with the USA, China, Japan, India, Germany, GreatBritain.

And what does Russia offer? Gas, oil and war!

Cooperation with the aggressor state is not necessary.

Irina Mirochnik

From UWIN: Russia’s wealth may be compared with the State of New York (USA).

* * *

СПРАВЖНЯ ЦІННІСТЬ РОСІЇ

Росія експортує газ і нафту, війну і терор

Подивіться на діаґраму і поміркуйте, чи Росія є такою сильною світовою державою, за яку вона себе видає?

Внесок Росії у розвиток світової економіки незначний порівняно зі США, Китаєм, Японією, Індією, Німеччиною, Великою Британією.

Кожна з цих країн пропонує світу нові технології та краще майбутнє.

А що пропонує Росія? Газ, нафту і війну!

Співпраця з державою-агресором не потрібна.

Ірина Мирошник

Від УСІМ: Багатство Росії можна порівняти зі штатом Нью-Йорк (США).

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.