December 2, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

AMNESTY INTERNATIONAL GOES AFTER UKRAINE | МІЖНАРОДНА АМНІСТІЯ НАЇХАЛА НА УКРАЇНУ

2 min read

ENG | УКР

AMNESTY INTERNATIONAL GOES AFTER UKRAINE

Ukraine: Ukrainian fighting tactics endanger civilians — Amnesty International

* * *

МІЖНАРОДНА АМНІСТІЯ НАЇХАЛА НА УКРАЇНУ

Україна: тактика українських бойових дій ставить під загрозу мирне населення — Міжнародна Амністія


The official position of the Ukrainian office of Amnesty International regarding the recording of violations of international humanitarian law

Amnesty International has been protecting human rights around the world for more than 60 years. From the first days of the full-scale war, Amnesty International recognized Russia’s invasion of Ukraine as an act of aggression and gross violation of the UN Charter, which is a crime under international law.
As an international organization, Amnesty International investigates and documents war crimes during the Russian-Ukrainian war. Since February 24, researchers of the organization have documented dozens of war crimes and proved that they were committed by the Russian military. In particular, the attack on the Mariupol Drama Theater, the attack on a residential building and a beach resort in Serhiyivka, war crimes in the Kyiv region, etc. Amnesty International will transfer the documented data to the International Criminal Court, which will contribute to international justice and bringing the perpetrators to justice.

A separate team of Amnesty International’s Crisis Response Department handles fact-finding and material preparation.
“Since the beginning of the full-scale invasion, the Ukrainian office has been advocating the investigation and helping to involve criminal investigators from other countries in the investigation of war crimes on the territory of Ukraine,” comments Oksana Pokalchuk, director of the Ukrainian office of Amnesty International.

Over the past 8 years, Amnesty International in Ukraine has conducted public campaigns to combat domestic violence, advocated for the ratification of the Istanbul Convention, recorded human rights violations in occupied Crimea, engaged in human rights education, interacted with the police on issues of observing the right to freedom of peaceful assembly and investigating attacks on the basis of hatred.

The Ukrainian office of Amnesty International cooperates with state institutions and the human rights community to achieve the rule of law and comprehensive realization of human rights.
Detailed information on Amnesty International’s investigations into war crimes since the start of the full-scale invasion can be found at the link.

Офіційна позиція українського офісу Amnesty International щодо фіксації порушень міжнародного гуманітарного права

Amnesty International понад 60 років займається захистом прав людини у всьому світі. З перших днів повномасштабної війни Amnesty International визнала вторгнення Росії на територію України актом агресії та грубим порушенням Статуту ООН, що є злочином згідно з міжнародним правом. 

Як міжнародна організація, Amnesty International займається розслідуванням та документуванням воєнних злочинів під час російсько-української війни. З 24 лютого, дослідники і дослідниці організації задокументували десятки воєнних злочинів і довели, що вони були скоєні російськими військовими. Зокрема, атака на Маріупольський драматичний театр, напад на житловий будинок та пляжний курорт у Сергіївці, воєнні злочини в Київській області тощо. Amnesty International передасть задокументовані дані у Міжнародний кримінальний суд, що сприятиме міжнародному правосуддю та притягненню винних до відповідальності.

Фіксуванням фактів та підготовці матеріалів займається окрема команда Департаменту реагування на кризи Amnesty International.

«З початку повномасштабного вторгнення український офіс адвокатує розслідування та допомагає залучити слідчих-криміналістів інших країн до розслідувань воєнних злочинів на території України», – коментує Оксана Покальчук, директорка українського офісу Amnesty International. 

За останні 8 років Amnesty International в Україні проводила публічні кампанії за боротьбу з домашнім насильством, адвокатувала ратифікацію Стамбульської конвенції, фіксувала порушення прав людини в окупованому Криму, займалась освітою з прав людини, взаємодіяла з поліцією з питань дотримання права на свободу мирних зібрань та розслідування нападів на ґрунті ненависті.

Український офіс Amnesty International співпрацює з державними інституціями та правозахисною спільнотою задля досягнення верховенства права і всебічної реалізації прав людини.

Детально ознайомитися із розслідуваннями Amnesty Internatioanal воєнних злочинів від початку повномасштабного вторгнення можна за посиланням.


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.