October 3, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НЕРИТОРИЧНІ ЗАПИТАННЯ | NON-RHETORICAL QUESTIONS

1 min read

Цікавить така квестія. Коли буде можна поставити такі питання:

1. Хто відправив сотні азовців та захисників Маріуполя до катів, бо згодом буде обмін?

2. Хто вірив у російські гарантії безпеки для азовців та захисників Маріуполя?

3. Чи в історії людства спрацювали колись гарантії безпеки з боку Московії?

4. Чи Московія в історії людства хоча би раз дотримувалася договорів?

5. Чи люди, що відправили сотні азовців та захисників Маріуполя до катів, бо вірили в дотримання договорів московитами та в їхні гарантії безпеки були по дитячому наївні, чи мабуть були спільниками в тортурах, звірствах, вбивствах, які були заплановані і напевне передбачувані?

6. Коли ті наївні або спільники неситимуть відповідальність?

7. Хто за це відповідає? Хто конкретно? Ім’я. Прізвище.

Пшемислав Ліс-Маркєвич

* * *

NON-RHETORICAL QUESTIONS

It’s an interesting questionnaire. When will it be possible to ask the following questions:

1. Who sent hundreds of Azov citizens and defenders of Mariupol to executioners, because later there will be an exchange?

2. Who believed in the Russian security guarantees for the people of Azov and the defenders of Mariupol?

3. Have security guarantees from Muscovy ever worked in the history of mankind?

4. Did Muscovy adhere to treaties at least once in the history of mankind?

5. Were the people who sent hundreds of Azov citizens and defenders of Mariupol to the executioners, because they believed in the observance of treaties by the Muscovites and in their security guarantees, childlike naivete, or perhaps they were accomplices in torture, atrocities, murders, which were planned and probably foreseen?

6. When will those naive or accomplices be held accountable?

7. Who is responsible for this? Who exactly? First name. Last name.

Przemysław Lis-Markiewicz


ВІД ОРҐАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА | FROM UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT ORGANIZING COMMITTEE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.