December 5, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

WHAT ARE WORDS WORTH? | ЧОГО ВАРТІ СЛОВА?

2 min read

What are the international deals worth?

What are security guarantees of the international organizations such as the UN or the Red Cross worth?

I hope that everyone remembers how the Ukrainian military “Azov”, who defended Mariupol with dignity and loyalty, left Azovstal under the security guarantees of international organizations such as the UN and the Red Cross. Where are these security guarantees now?

Yesterday, in Olenivtsi, Donetsk region, Russian soldiers blew up a colony in which they keep Ukrainian military prisoners from Azovstal. The explosion took the life of more than fifty Ukrainian prisoners of war – this is another terrible war crime by Russia against Ukraine!

This explosion, organized by the Russian military, is aimed at concealing the mass executions and torture of Ukrainian soldiers.
More than 50 Ukrainian soldiers – heroes died! Several hundred were injured or maimed!

This is another violation of the Geneva Convention on Prisoners of War, as well as the principles of respect for human rights, international law and order!
Where is the powerful reaction of the civilized world to these atrocities of Russian soldiers in Ukraine? Where are the international security guarantees for the Ukrainian military?

As a Ukrainian, I call on all international partners of Ukraine, representatives of the G7, the EU, the USA, Great Britain and other civilized countries to strongly condemn the latest war crimes of the Putin regime in Ukraine, to recognize Russia as a terrorist country and to promote the further strengthening of international economic sanctions against Russia.

It is your duty if you value the rule of law and the principles of democracy to provide Ukraine with modern air defense systems, modern tanks, combat aircraft, long-range heavy weapons for a successful counteroffensive and restoration of Ukraine’s territorial integrity!

The truth is behind us, the will and the whole civilized world are behind us! Together we must stop the Russia and Putin!

Olena Fesenko

ЧОГО ВАРТІ СЛОВА?

Чого варті міжнародні угоди?

Чого варті гарантії безпеки міжнародних організацій, таких як ООН чи Червоний Хрест?

Сподіваюся, всі пам’ятають, як українські військові «Азову», які гідно та віддано захищали Маріуполь, вийшли з «Азовсталі» під гарантії безпеки міжнародних організацій, таких як ООН та Червоний Хрест. Де зараз ці гарантії безпеки?

Вчора в Оленівцях Донецької області російські військові підірвали колонію, в якій утримують українських військових з «Азовсталі».
Вибух забрав життя понад півсотні українських військовополонених – це ще один жахливий військовий злочин Росії проти України!

Цей вибух, організований російськими військовими, має на меті приховати масові розстріли та тортури українських військових.
Загинуло понад 50 українських воїнів-героїв! Кілька сотень були поранені або покалічені!

Це чергове порушення Женевської конвенції про військовополонених, а також принципів дотримання прав людини, міжнародного правопорядку!

Де потужна реакція цивілізованого світу на ці звірства російських солдатів в Україні? Де міжнародні гарантії безпеки українських військових?

Як українка, я закликаю всіх міжнародних партнерів України, представників G7, ЄС, США, Великої Британії та інших цивілізованих країн рішуче засудити останні військові злочини путінського режиму в Україні, визнати Росію терористичною країною та сприяти подальшому посиленню міжнародних економічних санкцій проти Росії.

Ваш обов’язок, якщо ви цінуєте верховенство права та принципи демократії, забезпечити Україну сучасними системами протиповітряної оборони, сучасними танками, бойовою авіацією, важким озброєнням далекої дії для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України!

За нами правда, за нами воля і весь цивілізований світ!
Разом ми повинні зупинити Росію і Путіна!

Олена Фесенко

On Topic | До теми:

ВІД ОРҐАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА – УСІМ | UWIN


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.