September 23, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

РУХ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА — ЗА ПЕРЕМОГУ НАД РОСІЄЮ! | UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT— FOR VICTORY OVER RUSSIA!

3 min read

УКР | ENG

ЗЛОЧИНСТВА РОСІЯН В УКРАЇНІ

Ірпінь: Сім’я: чоловік, жінка, три доньки 5, 8, 17 років. Орки
поселилися в їх домі. Чоловіка розстріляли одразу в той же день. Ґвалтували жінку, а потім на очах жінки вони ґвалтували дітей. Дівчата 5 i 8 років померли від зґвалтувань і травм. Жінка і донька 17 років вижили, але в лікарні у важкому стані. Як їм жити далі?

Гостомель: Сім’я: жінка і син 16 років. Сина застрелили. Жінку ґвалтували і били понад три тижні. Вона померла від
травм. Сім’ї немає.

Ірпінь: Жінка, чоловік, дочка 11 років і собака. Чоловіка застрелили, собаку різали на протязі чотирьох годин, на очах у дитини і жінки. Жінку більше тижня ґвалтували на очах у дитини. Дитину не чіпали. Як жити далі?

Буча: Молода сім’я — чоловік і жінка. Знайшли мертвими. У чоловіка вирізані статеві органи. У жінки порвані
статеві органи і травми голови. Все, немає молодої сім’ї.

Кажете, то все путін? Ні. Це всі руzкіє психічно хворі. Саме вони були в цих містах. Саме прості росєяні ґвалтували жінок, дітей і по-звірячому
вбивали. Я бажаю, щоб вони пережили в своїх сім’ях подібне…

Ніколи не забудемо і не пробачимо!

Ґвалтують жінок, дітей, бабусь і отримують задоволення?! Тут йдеться зовсім не про секс. Вони отримують насолоду від знущань, які не те що уявити тяжко, а й написати про те. Вони робили те з нашими бабцями, вони роблять те знову, а їхні жінки чуючи, що він зґвалтував, — хіхікають.

Нація від дитини до дорослого згнила. В людській подобі — дияволи!

Розривати промежину п’ятирічній дитині і знімати те на відео; різати груди вагітній жінці; скляною пляшкою розривати все там і дивитися, як до неї тулиться дитина, до мертвої закривавленої мами дитя…

І це така мала частина біди, що переживають наші жінки. Трагедія душі, нестерпний біль тіла, смерть у муках…

Наше тіло зжимається від погляду на фото, але ми не маємо права мовчати про це. В соцмережах, в переписках з друзями, знайомими закордоном, де лише можемо, — маємо кричати про цей біль! Кожен у світі має про це знати!

Ольга Моісеєнко

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

* * *

RUSSIANS‘ ATROCITIES IN UKRAINE

Irpin: Family: husband, wife, three daughters aged 5, 8, 17. Orcs
settled in their house. The man was shot immediately on the same day. They raped the woman, and then they raped the children in front of the woman. Girls aged 5 and 8 died from rape and injuries. The woman and her 17-year-old daughter survived, but are in serious condition in the hospital. How can they live on?

Gostomel: Family: a woman and a 16-year-old son. The son was shot. The woman was raped and beaten for more than three weeks. She died of
injuries There is no family.

Irpin: A woman, a man, an 11-year-old daughter and a dog. The man was shot, the dog was slaughtered for four hours, in front of the child and the woman. A woman was raped for more than a week in front of her child. The child was not touched. How to live on?

Bucha: A young family — a man and a woman. Found dead. The man’s genitals were cut out. The woman has tears
genitals and head injuries. That’s all, there is no young family.

You say it’s all poutine? No. These are all mentally ill people. They were the ones in these cities. It was ordinary Russians who raped women and children in animalistic ways killed I want them to experience something similar in their families…

We will never forget and never forgive!

They rape women, children, grandmothers and get pleasure?! This is not about sex at all. They derive pleasure from bullying, which is not only difficult to imagine, but also difficult to write about. They did that to our grandmothers, they are doing it again, and their women giggle when they hear that he raped.

The nation has rotted from child to adult. Devils in human form!

To tear the crotch of a five-year-old child and film it; to cut the breasts of a pregnant woman; break everything there with a glass bottle and watch the child cling to it, the child to the dead bloodied mother…

And this is such a small part of the trouble that our women are going through. Tragedy of the soul, unbearable pain of the body, death in agony…

Our body shrinks from looking at the photo, but we have no right to be silent about it. In social networks, in correspondence with friends, acquaintances abroad, wherever we can, we must shout about this pain! Everyone in the world should know about it!

Olga Moiseyenko

* * *

Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.