November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

REFUGEES FROM UKRAINE ON UN MAP | БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ НА КАРТІ ООН

1 min read

ENG | УКР

REFUGEES FROM UKRAINE ON UN MAP

The map is from UNHCR’s Data Center. It is shown that Russian Federation is the one who is hosting biggest number of refugees from Ukraine!

I do not know if it is a mistake or if it is intentional but someone should correct it.

Russia is abducting Ukrainians and forcing them to live in Concentration / Filtration Camps. Ukrainians are not refugee in Russian Federation.

What is worse is that UNHCR is collecting donations and if distributing donations to countries based on number of refugees, it seems big amount is going to Russian Federation!

I. Korkut Ozgen

* * *

БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ НА КАРТІ ООН

Карту взято з Центру даних УВКБ ООН. Показано, що саме Російська Федерація приймає найбільшу кількість біженців з України!

Я не знаю, чи це помилка, чи це навмисно, але хтось має це виправити.

Росія викрадає українців і змушує їх жити в концтаборах. Українці не є біженцями в РФ.

Найгірше те, що УВКБ ООН збирає пожертви, і якщо розподіляти пожертви країнам залежно від кількості біженців, здається, що велика сума йде до Російської Федерації!

І. Коркут Озген


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.