November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ЛАУРЕАТИ «МЕДАЛІ ГАРЕТА ДЖОНСА» 2022 РОКУ | 2022 “GARRET JONES MEDAL” WINNERS

2 min read

УКР | ENG

ЛАУРЕАТИ «МЕДАЛІ ГАРЕТА ДЖОНСА» 2022 РОКУ

Уже кілька років поспіль Інститут журналістики Шевченкового університету напередодні днів вшанування жертв Голодоморів в Україні відзначає журналістів і науковців – дослідників Голодоморів – Відзнакою «Медаль Гарета Джонса. Правда і Честь», заснованою в пам’ять відомого валлійського журналіста, який першим відкрив світові очі на трагічні події в Україні.

Напередодні стали відомі імена лауреатів 2022 року.
За високу професійну майстерність, публікації, присвячені Голодоморам в Україні, сприяння відновленню історичної правди про трагічні сторінки минулого України авторитетною Відзнакою нагороджені:

Володимир ВАСИЛЕНКО – український правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор, представник України в Раді ООН із прав людини (2006 – 2010);

Володимир-Юрій ДАНИЛІВ (1921 – 2002) – канадійський адвокат, ініціатор створення Міжнародної комісії юристів у справі Голодомору – посмертно;

Володимир МАНЯК (1934 – 1992) та Лідія КОВАЛЕНКО-МАНЯК (1936 – 1993) – подружжя публіцистів, громадські діячі, дослідники Голодоморів в Україні, лауреати Державної премії України імені Тараса Шевченка – посмертно;

Павло СМОВЖ – журналіст, редактор газети «Трибуна праці» (Іванків на Київщині), автор дослідження «Треба пам’ятати й горе… Голодомор 1932 – 1933 рр. на Київському Поліссі: спогади очевидців, цифри і факти»;

Джекоб СУНДБЕРГ – професор міжнародного права Стокгольмського університету (Швеція), голова Міжнародної комісії юристів у справі Голодомору (1988).

Юрій Бондар

Володимир ВАСИЛЕНКО | Volodymyr VASYLENKO
Володимир-Юрій ДАНИЛІВ | Volodymyr-Yuriy DANYLIV
Володимир МАНЯК | Volodymyr MANYAK
Лідія КОВАЛЕНКО-МАНЯК | Lidia KOVALENKO-MANYAK
Павло СМОВЖ | Pavlo SMOVZH

2022 “GARRET JONES MEDAL” WINNERS

For several years in a row, the Institute of Journalism of Shevchenko University, on the eve of the commemoration of Holodomor victims in Ukraine, honors journalists and scientists — Holodomor researchers — with the Gareth Jones Medal. Truth and Honor”, founded in memory of the famous Welsh journalist, who first opened the world’s eyes to the tragic events in Ukraine.

The day before, the names of the laureates of 2022 became known.
For high professional skills, publications dedicated to the Holodomor in Ukraine, and assistance in restoring the historical truth about the tragic pages of Ukraine’s past, the prestigious Distinction was awarded:

Volodymyr VASYLENKO — Ukrainian international jurist, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine, doctor of legal sciences, professor, representative of Ukraine in the UN Human Rights Council (2006 – 2010);

Volodymyr-Yuriy DANYLIV (1921 – 2002) — Canadian lawyer, initiator of the creation of the International Commission of Jurists in the Holodomor case —posthumously;

Volodymyr MANYAK (1934 – 1992) and Lidia KOVALENKO-MANYAK (1936 – 1993) – spouses of publicists, public figures, researchers of the Holodomor in Ukraine, laureates of the State Prize of Ukraine named after Taras Shevchenko – posthumously;

Pavlo SMOVZH – journalist, editor of the newspaper “Tribune of Labor” (Ivankiv in Kyiv Region), author of the study “We must remember and grief… The Holodomor of 1932–1933 in the Kyiv Polis: memories of eyewitnesses, figures and facts”;

Jacob SUNDBERG is a professor of international law at Stockholm University (Sweden), chairman of the International Commission of Jurists in the Holodomor Case (1988).

Yuriy Bondar

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.