November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

А ПОЇЗД І НИНІ ТАМ

1 min read

Укрзалізниця ніяк не може відірватися від російсько-радянської імперії

2014 РІК

Ось такий лист я отримав від уже “патріотичної” Укрзалізниці (Державної адміністрації залізничного транспорту України), яка зачала жити по-новому!

Шановний Тимчук Володимир!
На Ваше питання: “Думаю саме час зробити те, що не зробили папєрєднiкi – найменувати адекватно залiзницi: Пiвденно-захiдну та Пiвденну (який пiвдень?) назвати вiдповiдно Подiльсько-Полiською та Слобiдською. А заодно покажчики вiдстаней по всiй Укрзалiзницi уточнити — сумнiваюся, що Конотоп — це 635 км вiд столицi (тiєї, що з Тверською, 5), а Пiдволочиськ — 1290 км», — вiд 22.06.2014 10:59:45 надано вiдповiдь:

“Управлiння технiчного розвитку за дорученням Державної адмiнiстрацiї
залiзничного транспорту розглянуло Ваше звернення щодо змiни назв залiзниць, кiлометражу, який застосовується на залiзницях України, та повiдомляє:
iснуючi назви (Пiвденно-Захiдна та Пiвденна залiзницi) та кiлометраж залiзниць склались iсторично. Питання перейменування неодноразово
обговорювалось на рiзних рiвнях. Дiйсно, Вашi зауваження щодо невiдповiдностi назв та кiлометражу їх географiчному розташуванню є слушними. Але це перейменування та внесення змiн до кiлометражу потребує значних фiнансових витрат на переробку усiєї технiчно-розпорядчої документацiї, у тому числi мiжнародної, комп’ютерних керуючих та iнформацiйних програм, паспортiв; змiну всiєї майнової документацiї, позначень стацiонарних об’єктiв та рухомого складу, бази даних, зазначених на вiдповiдних спорудах об’єктiв iнфраструктури усiх напрямкiв А також внесення змiн до iснуючих розкладiв транспорту та транспортнi iнформацiйнi системи. Орiєнтовна вартiсть роботи, яку необхiдно виконати, складає вiд 80 до 100 млн. доларiв США. Окрiм цього, iснуючий облiк кiлометрiв використовується для визначення напрямкiв у мiждержавному сполученнi — через Україну проходять мiжнароднi транспортнi коридори (МТК), за якими здiйснюються вiдповiднi перевезення (пан-європейськi Критськi коридори iii, V, iХ; МТК ОСЗ, МТК ТРАСЕКА).
Перейменування залiзниць та кiлометражу потребуватиме внесення вiдповiдних змiн в усi мiждержавнi угоди. На сьогоднi однiєю з нагальних проблем функцiонування залiзничного транспорту є значний рiвень зносу основних засобiв галузi (особливо рухомого складу), в цiлому по залiзничному транспорту на пiдтримку основних засобiв на рiвнi їх безпечного функцiонування необхiднi кошти у сумi бiльш нiж 30 млрд. грн. щорiчно.
Водночас Укрзалiзниця спрямовує кошти на реалiзацiю проектiв, таких як закупiвля нового рухомого складу, електрифiкацiя залiзниць, модернiзацiя верхньої будови колiї, будiвництво других колiй, будiвництво Бескидського двоколiйного тунелю на Львiвськiй залiзницi. Враховуючи iснуючий критичний фiнансовий стан залiзничної галузi, питання щодо перейменування залiзниць на теперiшнiй час не є актуальним i економiчно доцiльним.
Зважаючи на те, що змiна назв залiзниць та нумерацiї кiлометрiв потребуватиме значних зусиль та фiнансових витрат, необхiдностi змiни угод на Державному рiвнi та не передбачає фiнансової вигоди чи надходжень, вважається, що перейменування залiзниць та змiна облiку кiлометражу у нинiшнiй час для України не є актуальною проблемою».

Володимир Тимчук

* * *

2022 РІК

Попри шумні хвилі декомунізації та дерусифікації, Укрзалізниця (Ukrzaliznytsia) зберігає непорушними дві недолугості — Південно-Західна залізниця (Southwestern Railway) розташована на Півночі України, а Південна залізниця (Южная железная дорога!!!) — на Північному Сході. Виростає покоління, яке не може зрозуміти цих абсурдів.

Вже більше 30 років Незалежності, а назви збережені як імперські тавра. Якраз стосовно Москви колії у Харкові та на Слобожанщині були “Южною железною дорогою”, а в Києві, на на Поліссі та Поділлі — “Юго-западной железной дорогою”. Давно пора перейменувати їх у Харківську (або Слобожанську) та Київську (Північну або Поліську) залізниці.

“Виявляється, що Микола Владзімірський нагадував про цю пост-колоніальну залежність ще з 2016 р. (він уточнив, що з 2005), а Володимир Тимчук ще з 2014 р. Але “Укрзалізниця” не чує, хоч і заявила, що після російського нападу 24 лютого розірвала рейкові сполучення з країною-агресором і начебто послала російські потяги за російським віійськовим кораблем. Не чує і член її Наглядової Ради, досвідчений пропагандист Сергій Лещенко, який має за цей кривий нагляд зарплату, недосяжну для звичайних машиністів, шпалопросочувачів та рейкоукладальників.

Пропоную відомим пропагандистам, високоавторитетним в мережі порохоботам Юрію Луканову та Володимиру Мартинюку суворо поцькувати Президента Зеленського та Слуг Народу за те, що вони досі не зробили цього перейменування. У свою чергу, Kirill Sazonov та мережа зелеботів можуть закинути опонентам: а чому це не було зроблено за влади Порошенка та партії ЄС?

Несистемність політики в багатьох сферах в Україні нагадує, на жаль, якийсь шароварний Талібан. Борці з російською культурою та таврувачі “клятого совка” більше 30 років їздять потягами та електричками по коліях з імперськими назвами і ніц не помічають.

Сергій Федоринчик

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.