June 9, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UWC CALL ON THE UN & THE IAEA | СКУ АПЕЛЮЄ ДО ООН І МАГАТЕ​

2 min read

ENG | УКР

UWC CALLS FOR A DEMILITARIZED ZONE AROUND THE ZAPORIZHZHIA NUCLEAR POWER PLANT

The Ukrainian World Congress (UWC) calls on the United Nations and the International Atomic Energy Agency (IAEA) to undertake immediate necessary actions to establish a demilitarized safety zone around the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP), under Russian occupation since early March 2022.

Following its September 6 inspection of the ZNPP, the IAEA issued a 50-page report confirming grave violations of the plant’s safety and damage to its integrity, caused by the Russian invaders.

“The IAEA’s report is an indictment that Russia is committing nuclear terrorism at the ZNPP. Russia’s shelling in the vicinity of the plant continues to cause serious damage to the facility. We call for the UN to establish and enforce a demilitarized zone around the ZNPP to avert a nuclear catastrophe for Ukraine, the Black Sea region and all of Europe,” stated Paul Grod, UWC President.

The report also notes that the IAEA team observed the presence of Russian military personnel, vehicles and equipment at various places at the ZNPP, including several military trucks on the ground floor of Unit 1 and Unit 2 turbine halls as well as military vehicles stationed under the overpass connecting the reactor units. This behavior of the Russian occupiers demonstrates their criminal negligence and deliberate actions aimed at creating conditions for a man-made nuclear disaster.

“The UN and the IAEA must use all their moral and political capacity to compel the Russian terrorist state to step back, remove its military from the ZNPP, stop humiliating and intimidating the plant’s Ukrainian personnel and allow for professional execution of duties required for the safe functioning of the station. A demilitarized safety zone must be established around the ZNPP immediately!” emphasized Mr. Grod.

* * *

СКУ ЗАКЛИКАЄ СТВОРИТИ ДЕМІЛІТАРИЗОВАНУ ЗОНУ НАВКОЛО ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС

Світовий Конґрес Українців (СКУ) закликає ООН та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вжити негайних необхідних заходів для встановлення демілітаризованої зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка від початку березня 2022 року перебуває під російською окупацією.

За підсумками проведеної 6 вересня інспекції ЗАЕС МАГАТЕ оприлюднило 50-сторінковий звіт, в якому підтверджені грубі порушення безпечності станції та пошкодження її цілісності, заподіяні російськими окупантами.

«Звіт МАГАТЕ є обвинувальним актом того, що росія на ЗАЕС вчиняє ядерний тероризм. Російські обстріли в районі станції продовжують завдавати серйозної шкоди об’єкту. Ми закликаємо ООН встановити навколо ЗАЕС демілітаризовану зону та забезпечити виконання цього рішення, аби запобігти ядерній катастрофі для України, Чорноморського регіону та всієї Європи», – заявив президент СКУ Павло Ґрод.

У звіті також зазначається, що команда МАГАТЕ спостерігала присутність російського військового персоналу, транспортних засобів і обладнання в різних місцях на ЗАЕС, включно з кількома військовими вантажівками на першому поверсі турбінних залів енергоблоків 1 і 2, а також військову техніку, розміщену під естакадою, що з’єднує реакторні блоки. Така поведінка російських окупантів свідчить про їхню злочинну недбалість та свідомі дії, спрямовані на створення умов для техногенної ядерної катастрофи.

«ООН і МАГАТЕ мають використати весь свій моральний і політичний потенціал, щоб змусити російську терористичну державу відступити, вивести своїх військових із ЗАЕС, припинити приниження та залякування українського персоналу станції та уможливити професійне виконання ним своїх обов’язків, необхідне для безпечного функціонування станції. Демілітаризована зона безпеки навколо ЗАЕС має бути створена негайно!» – наголосив пан Ґрод.


From UWIN | Від УСІМ:

With this sharing, we support the SCU’s call for the creation of a demilitarized security zone around the ZNPP. This zone can and should be done in the only way — by the complete withdrawal of Russian troops from the territory of Ukraine, down to the last soldier.

This is what the Ukrainian University Club already called for in its address at the very beginning of the complication of the situation (see the link below).

We are amazed by the UWC unwillingness to support with their signatures the APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR initiated by Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee on March 12, 2022.

* * *

Цим поширенням ми підтримуємо заклик СКУ щодо створення демілітаризованої зони безпеки навколо ЗАЕС. Цю зону можна й треба зробити в єдиний спосіб — повним виведенням військ РФ з території України, до останнього солдата.

Саме до цього уже закликав у своєму зверненні на самому початку ускладнення обстановки Український Університетський Клуб (див. посилання нижче).

Нас просто вражає й уперте небажання СКУ підтримати своїми підписами ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА, ініційоване ще 12 березня 2022 р. Оргкомітетом Руху Світового Українства.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.