November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

Імперіалістична війна, розв‘язана Російською Федерацією проти України й українського народу принесла в Україну тотальну руїну й ґеноцид, мільйони українців вимушені покинути батьківщину й стати біженцями. Склалася ситуація, за якої переважна більшість українців живуть за межами території України. За цих умов особливої актуальності набуває створення ініційованого нами Руху Світового Українства як громадської орґанізації, не пов‘язаної з жодним державним органом жодної країни.

Світове українство — це українці, які проживають на території сучасної України, українці, які проживають на українських етнічних землях у складі суміжних з Україною країн, а також українці діаспори, які живуть у розсіянні по інших країнах світу.

Світове українство ніколи за всю свою історію не було об‘єднане в єдину орґанізацію.

Тепер, коли розбудова незалежної Української Соборної Держави зіткнулася з черговими перешкодами у процесах сучасного українського націєтворення й державотворення і коли Україна і українці постали перед загрозою знищення, ми створюємо Рух Світового Українства.

Цей Рух передусім має об‘єднати зусилля україноцентричних аристократичних родів, інтелектуальної еліти і найактивнішу пасіонарну частину світового українства як ядро, навкого якого згуртовуватиметься усе світове українство. РСУ об‘єднає десятки мільйонів реальних, а не абстрактних членів.

Мета і місія Руху Світового Українства — стати рушійною силою системних устроєвих змін в Україні й розбудови України як успішної, багатої й квітучої держави та активного гравця світової політики.

Завдання Руху Світового Українства:

— згуртування зусиль для впливу на націєтворчі й державотворчі процеси в Україні;

— консолідація зусиль українців зарубіжжя для впливу на громадську думку та уряди країн їхнього проживання щодо підвищення ефективності їхньої співпраці з Україною та українським суспільством та ін.

РСУ заохочуватиме й підтримуватиме участь своїх членів в органах державноі влади різних (місцевого, реґіонального, національного) рівнів.

РСУ проводитиме громадські заходи й кампанії, здійснюватиме освітньо-просвітницьку, інформаційно-роз‘яснювальну, культурницьку, правозахисну та інші види діяльності, спрямовані на втілення в життя своєї місії і досягнення своєї мети.

Членство в Русі Світового Українства є індивідуальним. Членом Руху може стати будь-який україноцентричний громадянин України, громадянин суміжної з Україною держави, до якої входять українські етнічні землі, а також громадяни й постійні мешканці українського походження інших країн, де українці проживають як діаспора, а також особи без громадянства, які усвідомлюють себе українцями, незалежно від їхніх політичних поглядів і переконань та належності до будь-яких інших громадських і політичних орґанізацій.

Індивідуальне членство уможливить реалізацію демократичних принципів орґанізації та управління Рухом та процесами за його участю. Через пряме електронне голосування РСУ зможе обирати лідерів як в Україні, так і в діаспорі, які будуть повноправно представляти інтереси українського суспільства, українського зарубіжжя, а відтак усього світового українства.

Такий підхід уможливить ефективний вплив світового українства на націєтворчий і державотворчий процеси в Україні, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України країнами, в яких РСУ матиме потужні орґанізації.

Усвідомлюючи цивілізаційну місію України, РСУ активно діятиме як промоутер, а з часом і як одна із провідних потуг безпеки і співробітництва у світі, і передусім — у Європі. У зв‘язку з цим РСУ послідовно засуджуватиме тероризм, протистоятиме «русскому міру» й розвінчуватиме російський історичний міф, які заперечують право української нації на існування і на творення своєї суверенної держави.

Головними умовами вступу до Руху Світового Українства є:

— україноцентризм;

— володіння українською мовою бодай на побутовому рівні і прагнення її вивчати;

— підтримка ідеї українізації України й піднесення рівня національної свідомості й громадянської зрілості громадян України;

— підтримка ідеї зміни в Україні авторитарно-тоталітарного радянського суспільного устрою на суспільний устрій, заснований на українських національних традиціях і звичаях та ін.

Колективне членство в Русі Світового Українства не передбачається. Будь-які українські орґанізації в Україні й українському зарубіжжі можуть співпрацювати з Рухом через своїх членів, які набувають індивідуальне членство в Русі, й підтримувати Рух як спонсори без будь-яких зобов‘язань Руху щодо них.

Рух Світового Українства як тривко структурована орґанізація формуватиметься із первинних осередків, які об‘єднуватимуться або переростатимуть в орґанізації районного чи міського, обласного чи реґіонального та національного рівнів.

Організаційний Комітет як координаційний орґан бере на себе управління процесами формування РСУ до скликання Установчого Конґресу чи Установчої Асамблеї РСУ. Установчий Конґрес чи Установчу Асамблею РСУ буде скликано після того, як Орґкомітет РСУ зареєструє достатню кількість індивідуальних членів і осередків в Україні та країнах з відносно великими українськими діаспорами, які уможливлять належне представництво від України й українського зарубіжжя.

У цій ролі Орґкомітет:

— прийматиме заяви на індивідуальне членство в РСУ;

— прийматиме для реєстрації засновні протоколи первинних осередків, районних, міських, обласних, національних орґанізацій в Україні, місцевих, регіональних та національних орґанізацій на українських етнічних землях в юрисдикціях суміжних з Україною країн та в країнах розселення української діаспори;

— налагоджуватиме й забезпечуватиме співпрацю з різними громадськими орґанізаціями в Україні та в українському зарубіжжі;

— представлятиме РСУ у стосунках РСУ із орґанами державної влади в Україні та країнах компактного проживання українців за межами України;

— виконуватиме усі інші завдання забезпечення діяльності РСУ.

Орґкомітет обирає як гімн Руху Світового Українства пісню «Ой, у лузі червона калина» в її класичному оранжуванні, а прапор — золотаво-блакитне полотнище з емблемою РСУ посередині. (При цій нагоді запрошуємо художників-дизайнерів узяти участь у конкурсі на створення емблеми РСУ.)

Орґанізаційний Комітет Руху Світового Українства


Додаткова інформація:

Просимо максимального поширення Маніфесту Руху Світового Українства і запрошуємо до участі в обговоренні у наших групах та сторінках у соцмережах:

Фейсбук — Рух Світового Українства

Телеґрам — Орґкомітет Руху Світового Українства

Телеґрам — Світове Українство

До створення вебсайту Руху Світового Українства засадничі матеріали РСУ публікуються на сайті Українського Університетського Клубу, який є одним із ініціаторів створення РСУ, а поточна інформація — на сайті Української Світової Інформаційної Мережі як інформаційного спонсора РСУ.

Пожертви для Орґкомітету Руху Світового Українства можна скласти через Український Університет або Міжнародну Фундацію Лідерства, перейшовши за посиланнями.

Контакти:

Елетронна пошта ОК РСУ — UkrainaInternational@gmail.com.

Teкстові повідомлення можна надсилати через Viber та WhatsApp — на номер 1-240-4323307 (Будь ласка, утримайтеся від телефонних дзвінків. У разі потреби ми зателефонуємо вам самі.)

Про концепцію Руху Світового Українства можна прочитати тут: Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Публічні документи Орґанізаційного Комітету Руху Світового Українства:

2022/01/04 ЗАЯВА УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КЛУБУ Про кризу у Світовому Конгресі Українців та нагальність формування Руху Світового Українства

2022/03/02 РУХ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА | UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT – Ukrainian University Club

2022/03/07 ЗАЯВА ОРҐАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА | UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT ORGANIZING COMMITTEE STATEMENT

2022/03/12 APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – Ukrainian University Club

2022/03/17 ЗВЕРНЕННЯ, ЯКЕ МОЖЕ ВІДІГРАТИ ВИРІШАЛЬНУ РОЛЬ У ДОЛІ УКРАЇНИ – Ukrainian University Club

2022/07/31 ВІД ОРҐАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА | FROM UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT ORGANIZING COMMITTEE

2022/08/11 RUSSIA’S NUCLEAR TERRORISM MUST BE STOPPED | РОСІЙСЬКИЙ ЯДЕРНИЙ ТЕРОРИЗМ МАЄ БУТИ ЗУПИНЕНИЙ — From Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee | Від Орґанізаційного Комітету Руху Світового Українства

2022/08/12 DECLARING RUSSIA A STATE SPONSOR OF TERRORISM DEPENDS ON YOU – Ukrainian University Club


UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT MANIFESTO – Ukrainian University Club

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.