February 1, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НА ЩАСТЯ?! | FORTUNATELY?!

1 min read

УКР | ENG

НА ЩАСТЯ?!

Віктор Ющенко пише:

«Шановні, якби я вирішив повернутись до політичного життя, то, на щастя, мав би той же пріоритет, що й у 2005 році: позбавитись залежності від Росії».

Він хотів бути геть від Росії, але насправді чинив зовсім протилежне: утримав Україну в радянському суспільному устрої та допоміг проросійським людям прийти до влади після нього…

Віктор Ющенко продовжував би повторювати свої помилки знову і знову. Він не переосмислив своє президентство, він не вивчив свої уроки, він нічого не зробив. Так сумно…

Такий підхід дуже характерний для українців загалом і для української еліти зокрема.

Як ви можете побудувати свою націю? Як можна будувати свою державу? Як ви можете побудувати успішну та процвітаючу Україну?!

Валдемар Джонсон

* * *

FORTUNATELY?!

Viktor Yushchenko writes:

“Dear friends, if I decided to return to political life, fortunately, I would have the same priority as in 2005: to get rid of dependence on Russia”.

He wanted to get away from Russia but in reality did quite opposite: kept Ukraine in the Soviet social order and helped pro-Russian people to come to power after him…

Viktor Yushchenko would continue to repeat his mistakes over and over. He didn’t rethink his presidency, he didn’t learn his lessons, he did nothing. So sad…

This kind of approach is so typical for Ukrainians in general and for Ukrainian elite in particular.

How can you build your nation? How can you build your state? How you can build a successful and prosperous Ukraine?!

Valdemar Johnson


Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.