March 28, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UWC REMAINS LOYAL TO ZELENSKY WITH YERMAK | СКУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛОЯЛЬНИМ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО З ЄРМАКОМ

3 min read

ENG | УКР

UWC REMAINS LOYAL TO ZELENSKY WITH YERMAK

NO RUSSIAN DISINFORMATION TOLERATED! US-UKRAINE PARTNERSHIP MUST REMAIN STRONG

The Ukrainian World Congress (UWC) supports The Ukrainian Congress Committee of America’s calls for unity at this time of war against Russia. This is no time to fall prey to Russia’s propaganda and its attempts to sow disunity between Ukraine’s allies. UWC stands with President Zelensky and his team who have shown tremendous courage. This is a time to stand together and to #StandWithUkraine! Slava Ukraini!

MAINTAINING A VIBRANT
U.S. – UKRAINE STRATEGIC PARTNERSHIP

The United States and its Western allies have provided an enormous amount of assistance to Ukraine since russia launched its unprovoked war of aggression. In particular, the United States’ support for Ukraine’s military to defend its territorial integrity and sovereignty is evident due to the commitment of our shared democratic values. The kremlin’s indiscriminate war has solidified the cooperation between Ukraine and the United States and strengthened our strategic partnership on diplomatic and military levels.

As the representative organization of the 2 million Americans of Ukrainian descent, the Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) rebukes attempts to undermine or disrupt the trust fostered between our two countries. The strategic objective of President Zelenskyy and his national security team, who have all remained in Kyiv throughout the course of the war, is to garner support from the democratic coalition of nations in their struggle against an invading genocidal foreign force.

Narratives of a weakened divided Ukrainian state, propagated by russian disinformation, only seek to undermine public support for President Zelenskyy’s administration and damage the important U.S.- Ukraine strategic relationship.

In times of war, only unity with a defined objective and strategy will result in ultimate victory. Since the war began on February 24th, support is evident by the worldwide assistance Ukraine has received to withstand the onslaught of continued russian aggression. We must remain unified in our support for Ukraine as they protect Western democratic values and ideals from the perils of authoritarianism and hegemony and thus call upon the United States to continue providing critically-needed military and humanitarian assistance.

July 9, 2022

* * *

СКУ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛОЯЛЬНИМ ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО З ЄРМАКОМ

НІ ТОЛЕРУВАННЮ РОСІЙСЬКОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ! АМЕРИКАНСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО МАЄ ЗАЛИШАТИСЯ НЕПОХИТНИМ!

Світовий Конґрес Українців підтримує заклик Українського Конґресового Комітету Америки до єдності в цей час війни проти росії. Не на часі ставати жертвою російської пропаганди та її спроб посіяти розлад між союзниками України. СКУ стоїть разом із Президентом Зеленським і його командою, які виявили величезну сміливість.

На часі бути разом і #StandWithUkraine! Слава Україні!

ПІДТРИМУЄМО АКТИВНЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ США ТА УКРАЇНОЮ

Сполучені Штати Америки та західні союзники надали величезну допомогу Україні після того, як росія розпочала неспровоковану агресивну війну. Підтримка Сполученими Штатами українських військових у захисті територіальної цілісності та суверенітету України є очевидною через відданість нашим спільним демократичним цінностям. Неспровокована війна кремля посилила співпрацю між Україною та США, зміцнила наше стратегічне партнерство на дипломатичному та військовому рівнях.

Як представницька організація двох мільйонів американців українського походження, Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) засуджує спроби підірвати або зруйнувати довіру між нашими двома країнами. Стратегічна мета Президента Зеленського та його команди, які залишаються в Києві протягом усієї війни, полягає в тому, аби заручитися підтримкою демократичної коаліції націй в боротьбі проти геноцидної іноземної сили загарбників. Єдиною метою наративів про ослаблену, розділену українську державу, поширюваних російською дезінформацією, є підрив суспільної підтримки адміністрації Президента Зеленського та заподіяння шкоди важливим стратегічним відносинам між США та Україною.

У часи війни до кінцевої перемоги веде лише єдність із визначеною метою та стратегією. Відтоді, як 24 лютого почалася війна, підтримка проявляється у всесвітній допомозі, яку Україна отримує для протистояння натиску російської агресії, що триває і донині. Ми повинні залишатися єдиними в нашій підтримці України, оскільки Україна захищає демократичні цінності та ідеали від загрози авторитаризму та гегемонії. Закликаємо Сполучені Штати Америки продовжувати надавати критично необхідну військову та гуманітарну допомогу.

9 липня 2022 р.

On Topic | До теми: 

VICTORIA SPARTS RAISES ISSUE OF ANDRIY YERMAK’S CONNECTIONS WITH RUSSIA | ВІКТОРІЯ СПАРЦ ПОРУШУЄ ПИТАННЯ ПРО ЗВ’ЯЗКИ АНДРІЯ ЄРМАКА З РОСІЄЮ – УСІМ | UWIN

ЯК В УКРАЇНІ ЗРЕАҐУВАЛИ НА ЗАПИТ ВІКТОРІЇ СПАРТЦ – УСІМ | UWIN

ВІЦЕ-ПРЕМ‘ЄР УКРАЇНИ ВІДПОВІЛА АМЕРИКАНСЬКІЙ КОНҐРЕСВУМЕН – УСІМ | UWIN

МАЙБУТНЄ МОЖЛИВО ЗМІНИТИ – УСІМ | UWIN

НАШІ СОЮЗНИКИ ПОЧАЛИ НАЗИВАТИ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ – УСІМ | UWIN

VICTORIA SPARTZ ADDRESSES VOLODYMYR ZELENSKYY | ВІКТОРІЯ СПАРТЦ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО – УСІМ | UWIN

* * *

ВЛАДІМІР ЗЄЛЄНСКІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ ОБНУЛЮВАННЯ Й ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ

ПРОГРАНІ ВИБОРИ ЯК ОСТАННІЙ УРОК ДЛЯ УКРАЇНИ

ЗАЧАРУВАННЯ Й РОЗЧАРУВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ДАНИЛЮКА

«СЛУГА НАРОДА» ЯК ФЕНОМЕН


Let the World to Hear Us!

Did you add your signature to the Appeal?

APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR – УСІМ | UWIN

Add your signature now!

To add your signature, send e-mail to ukrainainternational@gmail.com with your full name as it is written in your ID, indicate your occupation and position, as well as the city, state (region) and country of residence.

WHAT TO DO AFTER ADDING YOUR SIGNATURE

Ukrainian World Congress members submitted no single signature to this Appeal. This is all you need to know about the organization, which finds a common language with any government in Ukraine, but which is indifferent to the fate of Ukraine and the Ukrainian people.

* * *

Нехай нас почує світ!

Чи ви додали свій підпис до Звернення?

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІВ У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА

Додайте свій підпис зараз!

Щоб додати ваш підпис, вишліть на ел. пошту ukrainainternational@gmail.com свої ім‘я та прізвище, вкажіть рід занять і посаду, а також місто, штат (регіон) і країну свого проживання.

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ ЗВЕРНЕННЯ

Жоден член Світового Конґресу Українців не додав свого підпису до цього Звернення. Це все, що вам треба знати про організацію, яка знаходить спільну мову з будь-якою владою в Україні, але якій байдужа доля України й українського народу.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.