June 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

НАД КАРТОЮ КИЄВА З ІСТОРІЄЮ УКРАЇНИ ПІД РУКОЮ

1 min read

Я тут дещо посидів з картою Києва та з Історією України і виявив, що багато знакових постатей України не представлено в топографії вулиць столиці.

Пропоную отакий список назв вулиць, які ПОВИННІ бути в Києві:

_історичні діячі України-Руси та ВКЛ
Святослава Ігоревича князя
Ярослава Мудрого
Володимира Мономаха
Мстислава Великого князя
Ярослава Осмомисла
Вишневецького Байди Дмитра князя
Свидригайла князя
Косинського Криштофа
Жмайла Марка
Наливайка Северина
Острянина Якова
Павлюка-Бута Павла
Киселя Адама князя
Палія Семена
Сулими Івана
Тетері Павла гетьмана
Самойловича Івана гетьмана
Розумовського Кирили гетьмана

_релігійні діячі
Іларіона митрополита
Климента Смолятича митрополита
Григорія Цамблака митрополита
Косова Сильвестра митрополита
Болховітінова Євгена митрополита
Копинського Ісайї митрополита
Дмитра Туптала

_Культурні діячі XVII- початку ХХ століття
Зизанія Лаврентія
Вишенського Івана
Смотрицького Герасима
Смотрицького Мелетія
Славинецького Епіфанія
Немирича Юрія
Величка Самійла
Бортнянського Дмитра
Гаспринського Ісмаїла
Шеделя Йогана-Готфрида
Граб’янки Григорія
Гізеля Інокентія
Капніста Василя
Кониського Олександра
Багалія Дмитра
Полетики Василя
Аркаса Миколи
Маркевича Миколи
Дорошенка Дмитра
Ніжинського В’ячеслава
Полонської-Василенко Наталії
Єфремова Сергія
Крип’якевича Івана
Кубійовича Володимира
Скальковського Аполона
Чижевського Дмитра
Чикаленка Євгена
Шрага Сиколи

_”Розстріляне Відродження”:
Семенка Михайла
Зерова Миколи
Еллан-Блакитного Василя
Йогансена Майка
Свідзінського Володимира
Шкурупія Гео
Фальківського Дмитра
Плужника Євгена
Вороного Марка
Влизька Олекси
Буревія Костя
Підмогильного Валеріяна
Яновського Юрія
Куліша Миколи
Филиповича Павла
Могилянського Михайла

_Поети 10-30-тих
Антонича Богдана-Ігоря
Влизька Олекси
Поліщука Валер’яна
Мосендза Леоніда
Лятуринської Оксани
Косинки Григорія

_Репресовані літератори
Бердника Олеся
Гончара Івана
Литвина Юрія
Кочура Григорія
Мороза Валентина

_політичні діячі ХХ століття
Петрушевича Євгена
Махна Нестора
Міхновського Миколи
Донцова Дмитра
Левицького Костя
Лотоцького Олександра
Мельника Андрія
Стецька Ярослава

Зрозуміло, що це не повний список, тому доповнюйте.

В‘ячеслав Нестеров

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.