December 5, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

UCCA ON FACT FINDING MISSION | МІСІЯ УККА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ

2 min read

ENG | УКР

UCCA ON FACT FINDING MISSION

On March 28, UCCA distributed via email its Reports From Europe telling how on March 12–14, UCCA’s President, Andriy Futey traveled to Poland with the President of the United Ukrainian Organizations of Ohio (UZO), Marta Liscynesky-Kelleher, on a fact-finding mission for the benefit of the greater Ukrainian American community. Visiting jointly alongside a US Senate CODEL, this delegation witnessed firsthand what is happening in Poland and on the Polish-Ukrainian border in order to help fine-tune UCCA’s Humanitarian Aid Efforts and advocacy work.

Throughout the visit, UCCA had a considerable opportunity to speak to each Senator individually and in group settings. You can read more by following this link.

It remains unclear what kind of real help UCCA in particular and UWC in general are providing real help to Ukrainian refugees in Poland, Slovakia, Czechia, Hungary, Romania and other countries.

None of the UWC, UCCA and ant other existing it Ukrainian diaspora organizations members added their signature under the APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR.

It looks like the UWC along with its members don’t even think about using its power and opportunity to put real pressure on world countries leaders, governments, legislators to provide more military help to Ukraine, to force Russia to get out of Ukraine, etc.

Sightseeing trips to find facts, confusing under the US senators feet, is certainly not the best way to do this. Proof of this are showy videos and photos with US senators.

МІСІЯ УККА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ

28 березня УККА розповсюдив електронною поштою свої «Звіти з Європи» (анґлійською мовою) про те, як 12–14 березня президент УККА Андрій Футей їздив до Польщі разом із президентом Об’єднаних українських організацій Огайо (УЗО) Мартою Лісцинескі-Келлегер з пошукова місія для встановлення фактів на благо ширшої українсько-американської громади. Відвідавши разом із CODEL Сенату США, ця делегація на власні очі побачила, що відбувається в Польщі та на польсько-українському кордоні, щоб допомогти налагодити роботу УККА з гуманітарної допомоги та адвокаційну роботу.

Протягом усього візиту УККА мав значну можливість поговорити з кожним сенатором окремо та в групі. Ви можете прочитати більше за цим посиланням.

Залишається незрозумілим, яку реальну допомогу УККА зокрема та СКУ загалом надають українським біженцям у Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині, Румунії та інших країнах.

Жоден із членів СКУ, УККА та інших існуючих організацій української діаспори не поставив свій підпис під ЗВЕРНЕННЯМ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІА У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА.

Схоже, що СКУ разом зі своїми членами навіть не замислюються над тим, щоб використати свою потугу та можливості для реального тиску на лідерів, уряди, законодавців світу, щоб вони надали Україні більше військової допомоги, щоб змусити Росію піти з України тощо.

Екскурсійні поїздки для встановлення фактів, плутаючись під ногами американських сенаторів, безумовно, не найкращий спосіб зробити це. Доказом цьому — показушні відео й фотоґрафії з американськими сенаторами.

PS. Прикметно, що УККА не поширив свій звіт українською мовою. Соромно, мабуть…

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.