November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ПУТІН УВІВ У ДІЮ ПЛАН, ЩО ВЕДЕ НАЙВАЖЧОЇ ПОРАЗКИ РОСІЇ | PUTIN IMPLEMENTS PLAN LEADING RUSSIA’S MAJOR DEFEAT

2 min read

УКР | ENG

ПУТІН УВІВ У ДІЮ ПЛАН, ЩО ВЕДЕ НАЙВАЖЧОЇ ПОРАЗКИ РОСІЇ

Андрєй Ілларіонов, президент Інституту економічного розвитку й колишній радник президента РФ В. Путіна, на телеканалі UkrLife TV у розмові з телеведучою Людмилою Немирею докладно проаналізував і пояснив передумови, перебіг і можливі наслідки широкомасшабного вторгнення Росії в Україну.

Йдеться про місце і роль різних країн Європи й світу в цілому щодо допомоги Україні у війні з російською аґресією.

А. Ілларіонов звертає увагу на те, що найбільшу реальну мілітарну допомогу Україні надала Туреччина, і не так «Байрактарами», як забороною заходу в Чорне море російським військовим кораблям, що їх РФ переправляла з інших своїх флотів і які своєю потугою забезпечили б Кремлю успіх у проведенні «спеціальної операції».

Ларіонов також нагадав, що такі маленькі країни Європи, як Люксембурґ і Чехія, надали Україні військову допомогу в розмірі одного мільярда доларів кожна. У цьому контексті він показав, фактичну вартість 800-мільйонної військової допомоги Україні з боку США.

Уважно соухаючи розмову Л. Немирі з Ілларіоновим, ті, хто добре розуміють російську мову, можуть довідатися ще багато чого з того, що справді відкриває очі на цю найбільшу війну в Європі після Другої Світової війни.

Путін увів у дію третій план, який веде до найважчої поразки Росії (відео).

Кожен, хто перегляне цей відеозапис і вдумається у почуте, напевно зрозуміє, наскільки своєчасним, нагальним є «ЗВЕРНЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА Й НАРОДІВ, ЯКІ ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ Й УКРАЇНЦІА У ЇХНІЙ СПРАВЕДЛИВІЙ ВІЙНІ ПРОТИ РОСІЙСЬКОГО АҐРЕСОРА».

Ми повинні зробити все для того, щоб Україна здобула якомога скорішу й рішучу перемогу над ворогом.


PUTIN IMPLEMENTS PLAN LEADING RUSSIA’S MAJOR DEFEAT

Andrei Illarionov, president of the Institute for Economic Development and former adviser to Russian President Vladimir Putin, spoke in detail on UkrLife TV with TV presenter Lyudmila Nemyria and explained the preconditions, course and possible consequences of Russia’s large-scale invasion of Ukraine.

It is all about the place and role of various countries in Europe and the world as a whole in helping Ukraine in the war against Russian aggression.

A. Illarionov draws attention to the fact that the greatest real military assistance to Ukraine was provided by Turkey, and not so much by Bayraktars as by banning Russian warships from entering the Black Sea, which Russia transported from other fleets and which would ensure the Kremlin’s success. in conducting its “special operation”.

Larionov also reminded that such small European countries as Luxembourg and Czech Republic had provided Ukraine with $1 billion in military aid each. In this context, he showed the actual cost of $800 million military aid to Ukraine from the United States.

By carefully listening to L. Nemyri’s conversation with Mr Illarionov, those who have a good understanding of the Russian language can learn much more that really opens their eyes to this greatest war in Europe after the World War II.

Putin has put in place a third plan that leads to Russia’s worst defeat (video).

Anyone who watches this video and thinks about what they have heard will surely understand how timely and urgent is the “APPEAL BY REPRESENTATIVES OF UKRAINIANS WORLDWIDE & PEOPLE ALL OVER THE WORLD WHO SUPPORT UKRAINE & UKRAINIANS IN THEIR WAR AGAINST RUSSIAN AGGRESSOR”.

We must do everything possible to ensure that Ukraine wins over the enemy as soon as possible and decisively.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.