December 5, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ЗАЯВА ОРҐАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА | UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT ORGANIZING COMMITTEE STATEMENT

2 min read

УКР | ENG

ЗАЯВА ОРҐАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ РУХУ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА

У ці дні Збройні Сили України чинять максимально можливий опір російським загарбникам, які втроглися на територію незалежної України начебто з «миротворчою місією», а насправді з метою насильного повернення України до складу Російської імперії.

Не зумівши зламати опір ЗСУ і масового спротиву цивільного населення, російський аґресор вдався до масованого бомбування цивільних об‘єктів та житлових районів українських міст, щоденно збільшуючи кількість жертв серед мирного населення.

Спроби української влади домовитися з росіянами про зелений коридор для евакуації цивільного населення із зони бойових дій вглиб території України, але аґресор не дотримав. Натомість сьогодні Москва запропонувала свій варіант евакуації мирного населення на територію Бєларусі та Росії з наступним вивезенням літакам вглибину РФ. Президент і уряд України відкинули цю пропозицію фактичного поневолення українців.

Прикметно, що з цією ініціативою Кремля пов‘язують ім‘я президента Франції Емануеля Макрона, який взяа на себе функції посередника між Путіним і президентом України Зеленським. Француз своїми діями фактично займає проросійську позицію, і це, звичайно, обурює українців.

У зв‘язку з цим ми звертаємося до української громади у Франції з проханням розгорнути інформаційно-роз‘яснювальну роботу у французькому суспільстві й ініціювати посилений тиск на президента й уряд Франції з метою збільшення воєнної допомоги Україні й створення сприятливих умов для прийому біженців з України у Франції.

Разом з тим, закликаємо усе світове українство масово виходити з протестами до дипломатичних місій РФ, а від урядів країн свого проживання вимагати посилення воєнної допомоги Україні.

Орґанізаційний Комітет Руху Світового Українства

7 березня 2022 р.

UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT ORGANIZING COMMITTEE STATEMENT

These days, the Armed Forces of Ukraine are resisting as much as possible the Russian army, who invaded the territory of independent Ukraine as if with a “peacekeeping mission”, but in fact with the aim of forcibly returning Ukraine to the Russian Empire.

Unable to break the resistance of Ukraine’s Armed Forces and the mass resistance of the civilian population, the Russian aggressor resorted to massive bombardment of civilian facilities and residential areas of Ukrainian cities, increasing the number of civilian casualties on a daily basis.

Attempts by the Ukrainian authorities to agree with the Russians on a green corridor for the evacuation of civilians from the war zone deep into Ukraine, but the aggressor did not follow. Instead, today Moscow offered its option of evacuating the civilian population to the territory of Belarus and Russia, followed by export by plane to the depths of Russia. The President and the Government of Ukraine rejected this proposal of de facto enslavement of Ukrainians.

It is noteworthy that the Kremlin’s initiative is associated with the name of French President Emanuel Macron, who took over the role of mediator between Putin and Ukrainian President Zelensky. The Frenchman’s actions are in fact pro-Russian, and this, of course, outrages Ukrainians.

In this regard, we call on the Ukrainian community in France to launch outreach in French society and to step up increased pressure on the President and Government of France to increase military assistance to Ukraine and create favorable conditions for the reception of refugees from Ukraine in France.

At the same time, we call on the entire Ukrainians Worldwide to protest en masse to the diplomatic missions of the Russian Federation, and to demand that the governments of their countries of residence increase military assistance to Ukraine.

Ukrainians Worldwide Movement Organizing Committee

March 7, 2022

РУХ СВІТОВОГО УКРАЇНСТВА | UKRAINIANS WORLDWIDE MOVEMENT – Ukrainian University Club

БУДЬ ЛАСКА, ПОШИРЮЙТЕ! | PLEASE, SHARE!

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.