September 24, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

SAINT SOPHIA IN DANGER | СВЯТА СОФІЯ В НЕБЕЗПЕЦІ

2 min read

EN | UA

March 1, 2022

Emergency Appeal

From the department of External Relations of the Ukrainian Greek Catholic Church Catholic

The Head of the UGCC Sviatoslav Shevchuk — Save St. Sophia Cathedral

Intelligence sources are revealing that there is a plan for the Russian invaders to destroy the 1,000- year-old cathedral of Holy Wisdom, St. Sophia, in the historic heart of Kyiv. Speaking from a bomb shelter, His beatitude Sviatoslav is appealing to the world to save the church of God’s Holy Wisdom. “We have received information that the Russian army plans an air strike on the most venerable holy site of the Ukrainian people since the time of Kyivan Rus — the Cathedral of Saint Sophia in Kyiv. His Beatitude Sviatoslav, Head and Father of the Ukrainian Greek Catholic Church, calls upon all Christians to pray for the protection of this holy site of all Slavic peoples and calls upon the aggressor to refrain from this most horrific act of vandalism.”

For a millennium St. Sophia has been a symbol of faith, fortitude, and unity for all Ukrainians. It was one of the few medieval churches to survive Stalin’s destruction of churches in the Ukrainian capital in the 1930s. It survived a thousand years of invasions, including World War I, the Russian Revolution, seven decades of communism, and the devastation of World War II.
On February 21, President Putin argued, in an attempt to rewrite history, that fundamentally Ukraine does not have a past, present, nor future. His Grace Metropolitan Borys of Philadelphia reflected: “The destruction of Hagia Sophia would be an attempt to obliterate the most important spiritual and national symbol in Ukraine.”

The ministry of the defense of Russia has put out a public statement that the capital city of the country will be subject to bombing and rocket fire. Such a threat has as its goal to press Ukrainian President Zelensky to capitulate and to create further panic in a city of three million people.

For the past three days, the citizens of Kyiv have been safeguarding in bomb shelters.

Over the past 24 hours, many non-military buildings and objects have been subject to missile attacks resulting in countless deaths of innocent citizens.

“May Saint Sophia — the Wisdom of God — illuminate those who have considered committing this crime”, His Beatitude Sviatoslav

+Borys Gudziak

Archbishop of Philadelphia, Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States Head of the Department of External Church Relations, Ukrainian Greek Catholic Church

PLEASE, SHARE!

Термінове звернення

Від голови Відділу зовнішніх зв’язків Української Греко-Католицької Церкви

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав Шевчук: “Врятувати Святу Софію”

Джерела у розвідці повідомляють, що російські загарбники планують знищити 1000-літній собор Святої Софії в історичному центрі Києва. Перебуваючи в бомбосховищі, Блаженніший Святослав звернувся до світу з проханням врятувати древній храм.

«До нас надійшла інформація, що російська армія планує завдати авіаудару по святині українського народу з часів Київської Русі — соборі Святої Софії у Києві. Блаженніший Святослав, Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви, закликає всіх християн молитися за захист цього святого місця всіх слов’янських народів і закликає агресора утриматися від цього найжахливішого акту вандалізму».

Протягом тисячоліття Свята Софія є символом віри, мужності та єдності для всіх українців. Це одна з небагатьох середньовічних церков, яка пережила сталінське руйнування церков в українській столиці в 1930-х роках. Собор вистояв тисячу років вторгнень, Першу світову війну, революцію, сім десятиліть комунізму та спустошення Другої світової війни.

21 лютого президент Путін, переписуючи історію, стверджував, що Україна в принципі не має ні минулого, ні сьогодення, ні майбутнього. Митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк зазначив: «Знищення собору Святої Софії стерло б з лиця землі найважливіший духовний і національний символ України».

Міністерство оборони Росії оприлюднило заяву про те, що столиця України піддаватиметься бомбардуванню та ракетному обстрілу. Така погроза має на меті створити паніку в тримільйонному місті та змусити президента України Володимира Зеленського капітулювати.

Протягом останніх трьох днів мешканці Києва є під постійними обстрілами і ховаються в укриттях.

За останні 24 години багато цивільних будівель та об’єктів зазнали ракетних обстрілів, що призвело до великої кількості загиблих.

«Нехай Свята Софія – Премудрість Божа, врозумить тих, хто задумав вчинити цей злочин», – Блаженніший Святослав.

Митрополит Філадельфійський Борис Ґудзяк,
голова Відділу зовнішніх зв’язків Української Греко-Католицької Церкви

БУДЬ ЛАСКА, ПОШИРЮЙТЕ!

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.