October 3, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

УГОДА ПРО ЧЛЕНСТВО В УСІМ

1 min read

(Проект)

Членство в Українській Світовій Інформаційні Мережі (УСІМ) є добровільним і безкоштовним. 

Членство в УСІМ відкрите для всіх україноцентричних ЗМІ (газети, журнали, теле- й радіоканали), а також блогерів, які відповідають умовам, викладеним нижче:

1. ПРИНЦИПИ ЧЛЕНСТВА В МЕРЕЖІ

1.1. Україноцентричність.

1.2. Україномовність як обов‘язкова умова для ЗМІ та блогів з України.

1.3 Україномовність та мова країни місцезнаходження для ЗМІ та блогів з діаспори.

1.4. Прозорість правовласності. Ми укладаємо угоду про співпрацю лише з власниками ЗМІ та блогів, а якщо ЗМІ або блог належить громадській організації – з відповідною організацією.

1.5. Для приєднання до мережі уповноважені особи надають: (а) базову інформацію про ЗМІ або блог; (б) біографічну довідку про власника або керівника ЗМІ чи блогу.

1.6. ЗМІ або блог приєднуються до мережі після укладення двосторонньої угоди про співпрацю на основі асоціації, тобто з правом презентації в дорадчих органах мережі (напр., Наглядова рада, Редакційна рада тощо), коли такі будуть передбачені.

1.7. ЗМІ та блоги з державною формою власності або які належать політичним партіям не можуть бути частиною нашої мережі. Співпраця з такими ЗМІ та блогами здійснюватиметься за окремими угодами на комерційній основі.

1.8. Учасник у будь-який час може вийти з Мережі, повідомивши про свій намір Координаційний центр УСІМ.

1.9. УСІМ застерігає за собою право виключити з Мережі члена, який порушує вказані вище умови Мережі та свої зобов‘язання перед Мережею.

2. НАПРЯМИ Й УМОВИ СПІВПРАЦІ

Співпраця між Мережею та її учасниками здійснюється на некомерційних та комерційних засадах.

2.1. Некомерційна діяльність

Некомерційна інформаційна співпраця є основним видом співпраці й передбачає, що сторони (УСІМ та учасник) беруть на себе такі зобов‘язання:

2.1.1. УСІМ:

2.1.1.1. Вітає кожного нового учасника презентацією на головній сторінці сайту

2.1.1.2. Розміщує на відповідній сторінці сайту лого учасника з посиланням на сайт/блог

2.1.1.3. Періодично викладає на відповідних сторінках сайту вибрані публікації учасника, які можуть становити інтерес для всієї Мережі

2.1.1.4. Банери учасників УСІМ розміщує на своєму сайті в порядку обміну або на комерційній основі

2.1.2. УЧАСНИК:

2.1.2.1. Розміщує на своєму сайті чи блозі лого УСІМ з інтернет-адресою сайту

2.1.2.2. Викладає докладну інформацію про УСІМ як разову презентацію Мережі

2.1.2.3. Періодично викладає на відповідних сторінках свого сайту або блогу рекомендовані до поширення в усій Мережі некомерційні матеріали, а також вибрані публікації з нашого сайту або інших учасників Мережі, які можуть становити інтерес для читачів сайту або блогу учасника.

2.2. Комерційна діяльність

2.2.1. Комерційна співпраця між Мережею та окремими учасниками може здійснюватися на основі окремих двосторонніх угод за такими напрямками, як

– рекламно-інформаційна діяльність;

– інші види діяльності, вказані на сайті ukrainainc.com.

2.2.2. Використання некомерційних інформаційних матеріалів Мережі окремими учасниками з метою одержання прибутку тягне за собою фінансові санкції (штрафи), які учасник-порушник має сплатити Мережі та/або іншому учаснику Мережі, чиї авторські права було порушено.

2.2.3. У разі відмови порушником оплати штрафу або повторного порушення порушник підлягає вилученню з Мережі.

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. УСІМ несе відповідальність лише таких випадках:

– як суб‘єкт комерційної діяльності відповідно до законодавства країни розташування;

– за зобов‘язаннями двосторонніх угод з окремими учасниками Мережі.

3.2. УСІМ не несе жодної відповідальності за багатосторонніми й двосторонніми зобов‘язаннями окремих учасників Мережі, якщо УСІМ не є стороною у відповідній угоді.

3.3. Із зростанням Мережі та обсягів витрат на управління сайтом УСІМ та координацію роботи Мережі, у перспективі можливе введення щорічних членських внесків та/або плати за обробку інформації вступника.

3.4. УСІМ зацікавлена у створенні й розширенні національних, обласних, міських та районних в Україні, а також регіональних та локальних у країнах компактного розселення української діаспори сайтів, блогів, онлайнових телерадіостудій на засадах франчайзингу з наданням належної фахової допомоги у створенні й розвитку нових ЗМІ та блогів. 

3.4.1. З цією метою УСІМ пропонуватиме кілька пакетів, які включатимуть реєстрацію та обслуговування доменів, тренінги з роботи над сайтами, фахову журналістську й редакторську підготовку чи перепідготовку членів Мережі тощо.

3.4.2. Франчайзингові проекти реалізуються за окремими угодами.

За Україну, Інк / УСІМ –

Володимир Іваненко, президент

Тел.: 1-240-432-3307

Ел.пошта: ukrainainc@yahoo.com

За члена Мережі – [Назва сайту чи блогу.]

[Ім‘я та прізвище власника або особи, яка діє за його дорученням.]

Тел.: 

Ел.пошта:

Примітка: 

Повні реквізитами Сторін вказуються у двосторонніх комерційних угодах, які розглядаються як частини цієї широкої угоди.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.