November 29, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

Які ідеолоґічні засади можуть обʼєднати українське суспільство?

Синтез ідеології демократичного націоналізму та українського консерватизму здатний об’єднати українське суспільство всіх регіонів, забезпечити його політико-правове оздоровлення, модернізацію та соціально-економічне піднесення.

*

Регіональні політичні відмінності результатів виборів в Україні свідчать також і про диференціацію різних ідеологічних впливів. За таких умов нав’язується думка про те, що в Україні годі знайти ідеологічні засади, які об’єднали б усе суспільство, а можна надіятися лише на окремі політичні постаті.

Але за відсутності в сучасній Україні таких загальновизнаних особистостей, як, наприклад, свого часу генерал Манергейм у Фінляндії, не можна ставити питання про об’єднання навколо окремих політиків. А тому задля глибшої консолідації країни так чи інакше треба шукати найбільш прийнятні ідеологічні принципи та формувати політичні сили, здатні реалізувати такі підходи.

Тому відразу хочу зазначити, що українське суспільство не настільки різне, що неможливо знайти якусь спільну ідеологічну основу. І той факт, що Україна зараз помітно політично й ідеологічно диференційована, є не стільки результатом об’єктивних процесів, як цілеспрямованого впливу російських спецслужб та підривних ідеологічних центрів впродовж понад 18 останніх років, які прагнули створити з одного боку великий проросійський блок, насамперед на Сході та Півдні України, з іншого – дискредитувати українські патріотичні сили, нав’язуючи ярлики якихось чужих “ізмів”. І все це робилося за відсутності цілеспрямованості державно-інформаційної політики.

Разом з тим, розвиток подій в наприкінці 80-х, на поч. 90-х років засвідчив велику впливовість національно-демократичних сил (Руху, республіканської та демократичної партій), які знаходили підтримку в усіх регіонах України.

На жаль, в наступний період ці політичні сили різними методами були фактично усунуті з політичної арени. Але їхній досвід підтверджує, що національно-демократична ідеологія та патріотична ідеологія українського консерватизму все ж у змозі консолідувати усе українське суспільство.

Окрім поширення національно-демократичних та національно-консервативних ідеологічних принципів важливо також сформувати чіткі засади соціально-економічної політики, відкинувши насамперед крайнощі ліберальної економіки, ліво-ліберальної соціальної політики і посилити соціальний характер державності (і це зовсім не популізм).

Формування національно-консервативних політичних сил, які потенційно можуть одержати підтримку 30-40% виборців, мало б відбуватися знизу і без участі різних внутрішніх і зовнішніх олігархічних груп. І таке перегрупування партійно-політичного спектру держави у змозі посилити єдність Української Держави загалом.

Мирослав Дністрянський

* * *

Можна, звичайно, вдатися й до синтезу. Але краще мати три партії традиціоналістів-консерваторів, інтегральних націоналістів і класичних соціал-демократів (європейского штибу). Головне — щоб вони були україноцентричними й ідеолоґічними.

На жаль, наші консерватори аж надто захоплюються західним консерватизмом, а на національні традиції й звичаї навіть не оглядаються. На жаль, наші націоналісти — чистої води ліваки-радикали з тоталітарними замашками. На жаль, наші есдеки — більшовицько-олігархічні перевертні, які не мають нічого спільного з соціальною демократією.

Володимир Іваненко

До теми:

Українізація України як факт і фактор системних змін: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 230 с.

В‘ячеслав Чорновіл як феномен української історії й політики: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2019. — 201 с.

Будапештський формат: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 294 с.

Україноцентризм, журналістика і система ЗМІ: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 449 с.

Світове українство — рушійна системних змін в Україні: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 309 с.

Системні зміни — перспектива для України: Збірка статей і нотаток. — Вашинґтон, 2020. — 393 с.

Трансформаційна місія Українського Козацтва: Статті, нотатки — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2021. — 210 с.

Інтелектуальна еліта України як проблема: Статті, нотатки. — Вашинґтон: Видавництво Україна Інк. — 2022. — 729 с.

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.