December 7, 2023

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

МОСКВА НАСТОЮЄ НА СВОЄМУ | MOSCOW INSISTS ON ITS WAY

2 min read

УКР | ENG

МОСКВА НАСТОЮЄ НА СВОЄМУ

Заступник глави МЗС РФ Галузін назвав умову для досягнення миру в Україні

Україна для мирного процесу має відмовитися від вступу до НАТО та Євросоюзу (ЄС). Про це в суботу, 27 травня, заявив в інтерв’ю ТАРС заступник голови МЗС РФ Міхаіл Галузін. Він повідомив, що підходи Росії до досягнення миру в Україні незмінні. До них відносяться захист жителів Донбасу, демілітаризація і денацифікація української держави, усунення загроз безпеки РФ, що походять від неї. Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого у декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу до НАТО та ЄС», – розповів він.

Крім того, за словами заступника міністра, у Києві мають визнати нові територіальні реалії, що склалися після реалізації права людей на самовизначення.

Газулін додав, що іншим важливим елементом врегулювання має стати захист прав російськомовних громадян та нацменшин на законодавчому рівні.

Раніше, 24 травня, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що передумов для мирного вирішення конфлікту наразі немає. За його словами, поки що рано говорити про те, який із запропонованих різними країнами планів щодо врегулювання краще. За словами Пєскова, переговори з Києвом поки неможливі через те, що українська влада сама заборонила будь-які переговори з РФ.

Напередодні сенатор Ради Федерації Сергій Цеков заявив «Известиям», що, на його думку, якби президентові України Володимиру Зеленському був важливий світ, він погодився б на переговори з Москвою без попередніх умов. Так він прокоментував негативну відповідь посла України в ПАР на пропозицію африканської місії щодо врегулювання російсько-українського конфлікту зупинити бойові дії.

Посол України в ПАР Любов Абравітова нагадала, що Зеленський ясно дав зрозуміти, що діалог із РФ не відбудеться, доки росіяни не покинуть «територію в межах міжнародно визнаних кордонів».

Замглавы МИД РФ Галузин назвал условие для достижения мира на Украине | Новости | Известия | 27.05.2023

* * *

MOSCOW INSISTS ON ITS WAY

Deputy Foreign Minister of the Russian Federation Galuzin called the condition for achieving peace in Ukraine

Ukraine for the peace process must refuse to join NATO and the European Union (EU). This was stated on Saturday, May 27, by Deputy Foreign Minister of the Russian Federation Mikhail Galuzin in an interview with TASS. He said that Russia’s approaches to achieving peace in Ukraine are unchanged. These include the protection of the inhabitants of Donbass, the demilitarization and denazification of the Ukrainian state, the elimination of threats to the security of the Russian Federation emanating from it. “We are convinced that a settlement is possible only if the hostilities of the Armed Forces of Ukraine and the supply of Western weapons. In order to achieve a comprehensive, just and lasting peace, Ukraine must return to a neutral non-aligned status, recorded in the 1990 declaration of its state sovereignty, and refuse to join NATO and the EU,” he said.

In addition, according to the deputy minister, Kiev must recognize the new territorial realities that have developed after the realization of people’s right to self-determination.

Gasulin added that another important element of the settlement should be the protection of the rights of Russian-speaking citizens and national minorities at the legislative level.

Earlier, on May 24, the press secretary of the President of Russia Dmitry Peskov said that there were no prerequisites for a peaceful solution to the conflict yet. According to him, it is too early to say which of the settlement plans proposed by different countries is preferable. According to Peskov, negotiations with Kiev are not yet possible due to the fact that the Ukrainian authorities themselves have banned any negotiations with the Russian Federation.

The day before, Senator of the Federation Council Sergei Tsekov told Izvestia that, in his opinion, if peace was important to Ukrainian President Vladimir Zelensky, he would agree to negotiations with Moscow without preconditions. This is how he commented on the negative response of the Ukrainian ambassador to South Africa to the proposal of the African mission to resolve the Russian-Ukrainian conflict to stop hostilities.

Ukrainian Ambassador to South Africa Lyubov Abravitova recalled that Zelensky had made it clear that dialogue with the Russian Federation would not take place until the Russians left “the territory within internationally recognized borders.”Donate to Ukrainian Worldwide Information Network | Складіть пожертву на Українську Світову Інформаційну Мережу

[$1] [$5] [$10] [$20] [$50] [$100] [More|Більше]

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.