November 29, 2022

УСІМ | UWIN

Українська світова інформаційна мережа | Ukrainian Worldwide Information Network

ІЛОН МАСК У ЦЕНТРІ НОВОГО СКАНДАЛУ | ELON MUSK IS AT THE CENTER OF A NEW SCANDAL

4 min read

УКР | ENG

ІЛОН МАСК У ЦЕНТРІ НОВОГО СКАНДАЛУ

З Ілоном Маском спалахує новий, серйозний скандал. Capitolhunters розкопали докази, що диплом Маска про вищу освіту з фізики — підробка, а також що він ніколи не вступав на програму PhD у Стенфорді. Той диплом, який є – ймовірно, теж підробка. Крім того, Capitolhunters публікують свідчення, що Ілон нелегально перебував у США, після того як кинув навчання у 1995 році.

Справа не в тому, який у Ілона диплом. Є у нього вища освіта чи ні – на це теж начхати. Важливе інше. Те, що Ілон за відсутності легальних підстав перебувати у США підробив диплом, підробив документи, за якими він залишився у США. Згодом він отримав громадянство США, а отже, підстави для його громадянства тепер можуть стати нелегітимними. Підробка документів та порушення міграційного законодавства – два серйозні злочини.

Щоб зрозуміти, чому це так серйозно, треба розуміти, що в Америці дуже важливе ставлення до слова. На пострадянській частині планети слово має прикладне значення, це частина розмови, частина спілкування. Звичайно, прийнято тримати слово: “пацан сказав — пацан зробив”, але в цілому, ставлення до слова у нас завжди було досить легковажне: “моє слово, я дав, я і забрав” або “перше слово з’їла корова”. У США не так. В Америці слово записується та вибивається у камені. «Все, що ви скажете, може і буде використано проти вас». Ви можете сказати щось, і це обов’язково запам’ятають, запишуть і використовуватимуть проти вас, причому не тільки в суді, скрізь взагалі. Я нещодавно дзвонив лікареві, щоб записатися на прийом, і мене запитали по телефону: «У вас є головний біль? Є кашель?» Явідповів: «Так і так, що тому я і хочу записатися до лікаря». Дівчина відповіла: «Ми не можемо вас прийняти, тому що у вас є головний біль і кашель, ви в зоні ризику». Я говорю: «А я міг би сказати, що у мене немає головного болю?» Дівчина відповіла: «Ви вже розголосили цю інформацію, тому ми вас не можемо прийняти». На слові будується інститут відносин, інститут судової практики, ваше слово тут справді важливе. І коли слово порушується, це спричиняє серйозні наслідки.

Наприклад, багато хто вважає, що Біллу Клінтону оголосили імпічмент через його секс з Монікою Левінські. Але для американців його стосунки з Монікою – це привід для жартів на телешоу, обурень моралістів, і не більше. Проблема в іншому. Білл Клінтон збрехав, та ще й під присягою про те, що у нього не було сексу. Був чи не був – це особиста справа Клінтона, Місіс Клінтон та Моніки. Але справа громадськості – якщо публічна особа бреше. Це не допускається. Клінтон спочатку сказав під присягою: «Я не мав сексуальних стосунків із цією жінкою, міс Левінські», а пізніше, теж під присягою, сказав, що «він мав неналежні фізичні стосунки з Левінськи». Брехня під присягою запустила процедуру імпічменту Президента. Імпічмент Президента, згідно з Конституцією США, запускається, наприклад, при державній зраді або інших тяжких злочинах. Тобто брехня Президента була визнана злочином того самого порядку, як і державна зрада.

Сьогодні Ілону Маску ставлять у провину брехню та підробку документів. Це серйозний злочин. Я впевнений, що Маска не виженуть із його компаній. Він не Президент США і не чиновник, імпічмент йому ніхто не оголосить. Його компанії приватні, а для акціонерів головне – прибуток, який Ілон приносить. Також вважаю, що Ілона нікуди не депортують, і американське громадянство у нього не відберуть. Однак, якщо все буде підтверджено та доведено, то покарання буде дуже чутливим. Або величезний штраф (десятки або навіть сотні мільйонів доларів), або тюремне ув’язнення. Або і те, й інше.

Даніель Тонкопі

ELON MUSK IS AT THE CENTER OF A NEW SCANDAL

A new, serious scandal is brewing with Elon Musk. Capitolhunters have unearthed evidence that Musk’s graduate degree in Physics is a fake and that he never enrolled in Stanford’s Ph.D. program. The diploma he does have is probably a fake, too. And besides, Capitolhunters publishes evidence that Elon was in the US illegally after dropping out in 1995.

It’s not about what kind of degree Elon has. Whether he has a college degree or not doesn’t matter either. What’s important is the fact that Elon had no legal reason to be in the U.S., that he forged a diploma, and forged documents, according to which he stayed in the U.S. He subsequently obtained U.S. citizenship, which means that the grounds for his citizenship may now become illegitimate. Document fraud and immigration law violations are two serious crimes in the U.S.

To understand why this is so serious, one must know that the attitude toward WORD in America is critical. In the post-Soviet part of the planet, the WORD has an applied meaning; it is simply part of the conversation, part of communication. Of course, it is common to keep one’s word: “the boy said, and the boy did,” but in general, our attitude towards words was always rather frivolous: “my word, I gave it to you, I took it back” or “the cow ate the first word.”

It’s not like that in the U.S. In America, the WORD is written down and carved in stone. “Anything you say can and will be used against you”. You can say something, and it will surely be remembered, written down, and used against you, not just in court but anywhere. I recently called a doctor to make an appointment, and they asked me over the phone, “Do you have a headache? Do you have a cough?” I said, “Yes, and yes, that’s why I want to make an appointment.” The lady replied, “We can’t see you because you have both a headache and a cough; you’re at risk.” I said, “Could I say I don’t have a headache?” The girl replied, “You’ve already disclosed that information, so we can’t accept you.” The institution of relationships, jurisprudence, is built on WORD; your word is vital here. And when the word is violated, there are serious consequences.

For example, many people believe Bill Clinton was impeached because of his sex with Monica Lewinsky. But for Americans, his relationship with Monica is a cause for jokes on TV shows and moralist outrage, and not more. The problem is different. Bill Clinton LIED and did it UNDER OATH that he did not have sex. Whether or not he did with Monica is a private matter between Clinton, Mrs. Clinton, and Monica. But it is the public’s business if a public person LIES. That is not allowed here. Clinton first said under oath, “I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky,” and later, also under oath, he acknowledged an “inappropriate intimate contact” with Lewinsky. Lying under oath triggered the impeachment of the President. According to the U.S. Constitution, presidential impeachment is triggered, for example, by treason or other high crimes. That is, lying has been made a crime of the same level as high treason.

Today Elon Musk is being accused of LYING and Document Forgery. These are serious crimes. I am sure that Musk will stay in his companies. He is not the President of the USA or an official; nobody will impeach him. His companies are private, and for shareholders, the most important thing is the profits that Elon makes. Also, I’m sure that Elon will not be deported anywhere, and his American citizenship will not be taken away from him. However, the punishment will be very sensitive if everything is confirmed and proven. Either a huge fine (tens or even hundreds of millions of dollars) or imprisonment. Or both.

Daniel Tonkopi

Leave a Reply

© 2017 - 2021 Ukraina, Inc. All Rights Reserved. No part of this site can be used without a hyperlink to a particular publication.  Newsphere by AF themes.